Woz

De gemeente Hardenberg verstuurt in februari de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangt u ook een Woz-beschikking met uw nieuwe Woz-waarde.

De Woz-waarde bepaalt onder meer de hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelastingen (ozb). 
Alle onroerende zaken in de gemeente Hardenberg zijn opnieuw gewaardeerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een woning, een bedrijfspand of een stuk onbebouwde grond.

Heeft u een simpele vraag over de Woz-waarde, of wilt u onjuistheden melden? Neem dan contact met ons op. Telefonisch, online, of tijdens één van de inloopavonden. We kunnen uw vraag dan direct afhandelen.

Inzien Woz-waarden

De Woz-waarden van woningen zijn openbaar en landelijk te raadplegen. Hiermee kunt u deze bijvoorbeeld vergelijken met andere woningen. U kunt de Woz-waarde van uw woning bekijken via de Landelijke Voorziening Woz (LV Woz).

Online taxatieverslag opvragen

In het taxatieverslag kunt u de bij de gemeente bekende gegevens over uw pand vinden. Ook staan er op het taxatieverslag vergelijkbare woningen vermeld, die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De vergelijkbare woningen hoeven overigens geen identieke woningen te zijn.

Als u de Woz-waarde van uw woning wilt controleren, kunt u kosteloos online een taxatieverslag opvragen. U vindt het taxatieverslag in MijnOverheid onder uw persoonlijke gegevens, onder het onderwerp Wonen Woz.

Let op: als het opvragen van uw taxatieverslag via MijnOverheid door een storing niet mogelijk is, kunt u met uw burgerservicenummer (BSN) het taxatieverslag ook raadplegen via www.doccloud.nl/hardenberg.

Om dit taxatieverslag in te kunnen zien, vult u bij het bedrag het totaalbedrag in (inclusief punten en komma's), zoals deze staat vermeld op de aanslag achter de tekst 'Totaalbedrag van de aanslag(en)'.

Taxatieverslag niet-woningen
Ook het taxatieverslag van niet-woningen kunt u digitaal inzien. Om dit taxatieverslag in te kunnen zien, vult u het aanslagnummer en het totaalbedrag in (inclusief punten en komma's) zoals deze staat vermeld op de aanslag achter de tekst 'Totaalbedrag van de aanslag(en)'.

Is uw taxatieverslag niet online opvraagbaar? Neem dan contact op met de Publieksdienst via het digitale contactformulier, of telefonisch via het nummer 14 0523 (kengetal niet nodig).

Hoogte van de tarieven

De waardeontwikkeling van uw woning heeft slechts een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag onroerende-zaakbelastingen (ozb). Dat heeft ook te maken met de wijze waarop de gemeente Hardenberg de hoogte van de ozb-tarieven bepaalt.

De hoogte van de tarieven is afhankelijk van de totale gemeentelijke begroting voor het komende jaar. Jaarlijks wordt dan tijdens de behandeling van de begroting afgesproken wat er aan gemeentelijke heffingen moet binnenkomen om de taken van de gemeente te kunnen uitvoeren en bekostigen.

De gebruikelijke praktijk van de afgelopen jaren landelijk is dat bij een stijgende Woz-waarde de ozb-tarieven worden verlaagd. Maar bij een dalende Woz-waarde stijgen de ozb-tarieven. Ook in de gemeente Hardenberg. Het hebben van een stabiele bron van inkomsten speelt daarbij voor de gemeente een belangrijke rol.

Peildatum 1 januari 2018

De Woz-waarde van uw woning wordt ieder jaar onafhankelijk van voorgaande jaren bepaald. De woningmarkt verbetert en laat een lichte stijging zien. Als er geen wijzigingen zijn geweest aan de onroerende zaak, ligt de waarde in de meeste gevallen in lijn met vorige waarden.

Het is voor u belangrijk om te weten dat de Woz-waarde van vorig jaar werd bepaald naar de peildatum 1 januari 2017. De nieuwe Woz-waarde is bepaald naar de peildatum 1 januari 2018. Dit betekent dat de waardeontwikkeling van uw woning in het afgelopen jaar geen invloed heeft op de WOZ-waarde voor 2019.

Niet eens met de Woz-waarde? Gewoon langskomen of bellen!

Als u het niet eens bent met de Woz-waarde, dan kunt u een bezwaarschrift schrijven. Maar vaak is dat helemaal niet nodig. Telefonisch of tijdens extra inloopuren in de hal van het gemeentehuis van Hardenberg kunnen wij in de periode van 25 februari tot en met 29 maart 2019 uw vraag of bezwaar direct afhandelen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.