WOZ

De gemeente Hardenberg verstuurt in februari de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangt u ook een WOZ-beschikking met uw nieuwe WOZ-waarde.

De WOZ-waarde bepaalt onder meer de hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB).

Alle onroerende zaken in de gemeente Hardenberg zijn opnieuw gewaardeerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een woning, een bedrijfspand of een stuk onbebouwde grond.

Inzien WOZ-waarden

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en landelijk te raadplegen. Hiermee kunt u deze bijvoorbeeld vergelijken met andere woningen. U kunt de WOZ-waarde van uw woning bekijken via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Online taxatieverslag opvragen

In het taxatieverslag kunt u de bij de gemeente bekende gegevens over uw pand vinden. Ook staan er op het taxatieverslag vergelijkbare woningen vermeld, die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De vergelijkbare woningen hoeven overigens geen identieke woningen te zijn.

Als u de WOZ-waarde van uw woning wilt controleren, kunt u kosteloos online een taxatieverslag opvragen. U vindt het taxatieverslag van uw woning in de berichtenbox van MijnOverheid.

Let op: als het opvragen van uw taxatieverslag via MijnOverheid door een stopring niet mogelijk is, kunt u een taxatieverslag met uw BSN-nummer ook raadplegen via www.doccloud.nl/hardenberg.

Ook het taxatieverslag van niet-woningen kunt u digitaal inzien. Om dit taxatieverslag in te kunnen zien, vult u bij het bedrag het totaalbedrag in (inclusief punten en komma's) zoals deze staat vermeld op de aanslag achter de tekst 'Totaalbedrag van de aanslag(en)'.

Is uw taxatieverslag niet online opvraagbaar? Neem dan contact op met de Publieksdienst via het digitale contactformulier, of telefonisch via het nummer 14 0523 (kengetal niet nodig).

Hoogte van de tarieven

De waardeontwikkeling van uw woning heeft slechts een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB). Dat heeft ook te maken met de wijze waarop de gemeente Hardenberg de hoogte van de OZB-tarieven bepaalt.

De hoogte van de tarieven is afhankelijk van de totale gemeentelijke begroting voor het komende jaar. Jaarlijks wordt dan tijdens de behandeling van de begroting afgesproken wat er aan gemeentelijke heffingen moet binnenkomen om de taken van de gemeente te kunnen uitvoeren en bekostigen.

De gebruikelijke praktijk van de afgelopen jaren landelijk is dat bij een stijgende WOZ-waarde de OZB-tarieven worden verlaagd. Maar bij een dalende WOZ-waarde stijgen de OZB-tarieven. Ook in de gemeente Hardenberg. Het hebben van een stabiele bron van inkomsten speelt daarbij voor de gemeente een belangrijke rol.

Peildatum 1 januari 2017

De WOZ-waarde van uw woning wordt ieder jaar onafhankelijk van voorgaande jaren bepaald. De woningmarkt verbetert en laat een lichte stijging zien. Als er geen wijzigingen zijn geweest aan de onroerende zaak, ligt de waarde in de meeste gevallen in lijn met vorige waarden.

Het is voor u belangrijk om te weten dat de WOZ-waarde van vorig jaar werd bepaald naar de peildatum 1 januari 2016. De nieuwe WOZ-waarde is bepaald naar de peildatum 1 januari 2017. Dit betekent dat de waardeontwikkeling van uw woning in het afgelopen jaar geen invloed heeft op de WOZ-waarde voor 2018.

Niet eens met de WOZ-waarde? Gewoon langskomen of bellen!

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u een bezwaarschrift schrijven. Maar vaak is dat helemaal niet nodig. Tijdens extra avondopenstellingen bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Hardenberg kunnen wij uw vraag snel behandelen. U bent van harte welkom en kunt met uw vragen terecht bij een WOZ-medewerker.

De extra avondopenstellingen vinden plaats op de volgende data:

  • Dinsdag 27 februari van 18.00 tot 20.00 uur
  • Woensdag 28 februari van 18.00 tot 20.00 uur
  • Dinsdag 6 maart van 18.00 tot 20.00 uur
  • Woensdag 7 maart van 18.00 tot 20.00 uur

Ook kunt u uw vraag tijdens reguliere openingstijden van het gemeentehuis telefonisch stellen. In de meeste gevallen kunnen we uw vraag direct afhandelen. 

In de periode 26 februari tot en met 30 maart 2018 kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente:

  1. Bel ons uiterlijk 30 maart 2018 op het telefoonnummer 14 0523 (kengetal niet nodig). U kunt uw vraag ook stellen via het digitale contactformulier.
  2. U krijgt een WOZ-medewerker aan de telefoon om uw bezwaar te bespreken. Mocht voor de taxatie een technische beoordeling nodig zijn, dan stuurt de medewerker u per e-mail of per post een formulier om eventueel bezwaar te maken.
  3. Dit formulier dient vóór 9 april 2018 per post of e-mail teruggestuurd te worden. Hiermee is voor u in ieder geval de termijn voor formeel bezwaar veiliggesteld. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening. Daarom is het indienen van een bezwaar per e-mail alleen mogelijk als de handtekening is gescand.
  4. Vervolgens beoordeelt de taxateur uw bezwaar en controleert daarmee de WOZ-waarde. De gemeente heeft tot 1 januari 2019 de tijd om het bezwaar af te handelen.
  5. Als het nodig is, komt de taxateur bij u langs om de situatie te bekijken. Hiervoor maken we een afspraak.
  6. De uitkomst van de afhandeling van het bezwaar bevestigen we u per e-mail of per post.

U hoeft hiermee in eerste instantie geen brief te schrijven en wij kunnen uw reactie snel afhandelen. Uw bezwaar telefonisch doorgeven kan tot en met 30 maart 2018, zodat u tijdig het formeel bezwaar  kunt sturen aan de gemeente. 

Toch schriftelijk bezwaar?
Wilt u toch schriftelijk bezwaar indienen? Lees dan meer over de procedure hiervoor.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.