Veelgestelde vragen

De gemeentelijke belastingaanslagen worden zaterdag 29 februari verstuurd. Alle huishoudens en bedrijven in de gemeente betalen gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende belastingsoorten. Hieronder ziet u de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag via ons online contactformulier.

Wat zijn gemeentelijke belastingen?

Alle eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen in de gemeente krijgen een aanslag gemeentelijke belastingen. De belastingen waarvoor eigenaren en gebruikers kunnen worden aangeslagen, zijn de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, afvalstoffenheffing, afvalstoffenheffing variabel, hondenbelasting en/of BIZ (bedrijven investeringszone). De onroerendezaakbelasting wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van uw object.


Waar wordt de opbrengst van de belastingen voor gebruikt?

De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren. U kunt hierbij denken aan onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten of subsidies. Ook wordt het geld gebruikt voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden.

De tarieven van de gemeentelijke belastingen worden jaarlijks door de gemeenteraad bepaald.


Ik heb een koopwoning, waar betaal ik voor?

Als eigenaar en gebruiker van een woning wordt u aangeslagen voor de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, afvalstoffenheffing variabel, rioolheffing en/of de hondenbelasting. De OZB wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarden van uw object.


Ik heb een huurwoning, waar betaal ik voor?

Als gebruiker van een woning in de gemeente wordt u aangeslagen voor de afvalstoffenheffing, afvalstoffenheffing variabel, rioolheffing en/of de hondenbelasting.


Ik heb een bedrijf in de gemeente, waar betaal ik voor?

Als eigenaar of gebruiker van een niet-woning in de gemeente wordt u aangeslagen voor de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en eventueel BIZ (bedrijven investeringszone) als uw object staat binnen het afgebakende gebied in het centrum van Hardenberg of Dedemsvaart.

Als eigenaar van een niet-woning wordt u aangeslagen voor het ozb-eigenaren gedeelte en eventueel BIZ. Als gebruiker van een niet-woning wordt u aangeslagen voor het ozb-gebruikers gedeelte, rioolheffing en eventueel BIZ.

Als u zowel eigenaar als gebruiker bent van een niet-woning, wordt u aangeslagen voor rioolheffing, ozb-eigenaren en ozb-gebruikers niet-woning  en eventueel BIZ.


Wat wordt er bedoeld met afvalstoffenheffing variabel?

Met afvalstoffenheffing variabel wordt het aantal ledigingen bedoeld die hebben plaats gevonden met uw RST-container of milieupas.

De ledigingen worden altijd achteraf in rekening gebracht en hebben betrekking op het voorgaande jaar of de periode in het huidige jaar dat u gebruiker was.


Hoe kan ik het bedrag betalen?

U kunt het bedrag op meerdere manieren voldoen:

  • U kunt het bedrag zelf overmaken onder vermelding van het aanslagnummer. U mag dan het bedrag in 2 termijnen voldoen.
  • U kunt ook het totaalbedrag voldoen door middel van een automatische incasso. Aanslagen met een totaalbedrag tussen de € 100 en € 2000 kunnen in maximaal tien termijnen gedurende het belastingjaar worden geïncasseerd. Het aantal termijnen is afhankelijk van de dagtekening van de aanslag. Het minimale aantal termijnen is vier. Bedraagt het totaal aanslagbedrag minder dan € 100 of meer dan € 2000 dan wordt het totaalbedrag standaard in twee termijnen geïncasseerd. Indien dit tot problemen leidt, neem dan contact op met de gemeente voor een betalingsregeling, zodat u de aanslag in meerdere termijnen kunt betalen.

Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?

Als u niet de mogelijkheid heeft om het bedrag in twee termijnen zelf over te maken, of het bedrag te voldoen via automatische incasso, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.


Hoe kan ik een automatische incasso krijgen?

Met uw DigiD kunt u een automatische incasso online aanvragen.


Hoe kan ik een rekeningnummer wijzigen?

Met uw DigiD kunt u via de machtiging voor automatische incasso een rekeningnummer online wijzigen.


Ik ben verhuisd en niet meer belastingplichtig in de gemeente. Wat moet ik betalen?

Als u na 1 januari bent verhuisd, ontvangt u nog een aanslag voor uw vorige woning. Wanneer u uw verhuizing gemeld hebt bij Burgerzaken wordt dit geautomatiseerd doorgegeven aan Belastingen. Het OZB-eigenarendeel heeft geen invloed op uw verhuizing, de registratie van het kadaster is hiervoor bepalend. In de meeste gevallen wordt de OZB via de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar. Wanneer u bent verhuisd in januari of februari ontvangt u gelijk de juiste bedragen op uw aanslagbiljet. Bent u later in de maand februari of daarna verhuisd? Dan ontvangt u de aanslag van het hele jaar. De eerstvolgende maand na uw verhuizing ontvangt u een vermindering voor het vastrecht afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Wanneer u na 1 januari afval aangeboden hebt via uw RST-container of milieupas ontvangt u naast de vermindering een aanslagbiljet afvalstoffenheffing variabel met de afrekening van uw RST-container of milieupas.


Ik ben verhuisd binnen de gemeente en nog belastingplichtig. Wat moet ik betalen?

U bent belastingplichtig voor een heel jaar vastrecht afvalstoffenheffing en rioolheffing, ongeacht op welk adres u woont binnen de gemeente. U ontvangt geen vermindering of nieuwe aanslag. Het OZB-eigenarendeel heeft geen invloed op uw verhuizing, de registratie van het kadaster is hiervoor bepalend. In de meeste gevallen wordt de OZB via de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.


Ik ben geen eigenaar meer van de woning, waarom moet ik toch betalen?

Als u op 1 januari eigenaar bent van de woning, krijgt u de aanslag onroerendezaakbelasting. Als u uw woning tijdens het lopende jaar verkoopt, volgt er geen vermindering. Dit heeft ermee te maken dat de ozb een tijdstipbelasting is. De verrekening van de ozb met de nieuwe eigenaar vindt in de meeste gevallen plaats bij de notaris.


Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, kunt u online kwijtschelding aanvragen.

Let op! Het aanvragen van kwijtschelding voor waterschapsbelastingen doet u per 1 januari 2020 bij het GBLT.


Gaat de waterschapsbelasting ook via de gemeente?

De gemeente beheert niet de waterschapsbelasting. Dit gaat via het GBLT. Het GBLT is bereikbaar via 088 064 55 55.


Ik heb de aanslag niet per post ontvangen, hoe kan dit?

Als u zich heeft aangemeld bij MijnOverheid en aan hebt gegeven dat u post digitaal wilt ontvangen van de gemeente Hardenberg, ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen in uw berichtenbox van MijnOverheid.


Ik wil de aanslag in de toekomst digitaal ontvangen, kan dit?

Mocht u de aanslag gemeentelijke belastingen per post hebben ontvangen en voortaan digitaal willen ontvangen, dan kunt u dit op de website van MijnOverheid aangeven. MijnOverheid biedt u toegang ot uw post, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten.


Wat verandert er bij overlijden?

Bij overlijden wordt er ten name van de erven een vermindering verstuurd over de periode dat er geen gebruik was. Er volgt eventueel nog wel een aanslag voor de ledigingen van de RST-container of milieupas (afvalstoffenheffing variabel).

Als er nog iemand op het adres staat ingeschreven, dan wordt deze persoon aangemerkt als hoofdbewoner. Deze persoon ontvangt een nieuwe aanslag voor de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Als er op naam van de overledene een automatische incasso was afgegeven gaat de automatische incasso niet over op naam van de nieuwe belastingplichtige. Een automatische incasso is persoonsgebonden. Mocht u graag een automatische incasso willen dan kunt u dit online aanvragen.

Als de overledene een koopwoning heeft gehad, dan wordt de ozb niet verminderd, omdat het een tijdstip belasting is. Dit houdt in dat diegene die op 1 januari de eigenaar is van een woning, belastingplichtig is voor de ozb.

Is de woning volgend jaar nog niet verkocht, dan wordt de aanslag ozb opgelegd op naam van 'erven van'. Als na het overlijden van de te naam gestelde geen personen meer staan ingeschreven op het adres, dan worden automatisch de containers/milieupas geblokkeerd. 


Hoe kan ik hondenbelasting aan- of afmelden?

U kunt door middel van uw DigiD de hondenbelasting online aan- of afmelden.


Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn object bepaald?

De WOZ-waarde van uw object wordt jaarlijks, onafhankelijk van de vorige WOZ-waarde, vastgesteld. De waarde wordt bepaald naar de marktsituatie van 1 januari 2019. 1 januari 2019 wordt de waardepeildatum genoemd. Wanneer er in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 een verbouwing, afbrak of bestemmingswijziging is geweest, dan wordt uitgegaan van deze gewijzigde gegevens op 1 januari 2020.

Voor woningen wordt de WOZ-waarde vastgesteld aan de hand van min of meer vergelijkbare woningen die zijn verkocht op of rondom de waardepeildatum. Hierbij wordt rekening gehouden met de objectkenmerken van uw object in vergelijking met de objectkenmerken van uw object in vergelijking met de objectkenmerken van de verkochte woningen. Ook worden de verkoopcijfers gecontroleerd op de omstandigheden waarmee een verkoop was gemoeid aangezien niet alle verkoopcijfers geschikt zijn als onderbouwing. U kunt hierbij denken aan verkoop aan familie, zittende huurder of een verkoop door een veiling.

Bij de waardering van bijvoorbeeld een kantoor of winkel wordt uitgegaan van de huurwaarde per vierkante meter en de kapitalisatiefactor. Een kapitalisatiefactor wordt bepaald door huurprijzen met verkoopcijfers van dezelfde objecten te delen.

Bedrijven willen gratis voor mij een bezwaarschrift indienen, hoe kan dat?

Verschillende commerciële bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure, no pay) een bezwaarschrift namens u in te dienen. Kosteloos is dit helaas niet, aangezien deze bureaus de rekening van ruim € 700 per gegrond bezwaarschrift voor hun werkzaamheden naar de gemeente sturen. Uiteindelijk betalen alle belastingplichten dit met elkaar.

Mocht u overwegen bezwaar in te dienen met behulp van een no cure, no pay bureau, neem dan eerst contact op met de gemeente. Wellicht komen we er samen uit als direct blijkt dat er een fout is gemaakt. Daarnaast kan de gemeente u adviseren over hoe u gemakkelijk een bezwaarschrift kan indienen.

Hoe kan ik een kopie van de aanslag of het taxatieverslag krijgen?

Een kopie aanslag/taxatieverslag kunt u online opvragen via de website van doccloud. Op deze website vult u uw BSN en het totaalbedrag van de aanslag in. Ook kunt u via MijnOverheid uw taxatieverslag inzien. Deze vindt u onder het onderwerp 'Wonen, WOZ-gegevens'.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.