Over belastingen

Ieder jaar worden de gecombineerde aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen bezorgd. Het gaat om de aanslagen voor onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en/of Bedrijven Investeringszone (BIZ).

Op het aanslagbiljet wordt ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand, perceel grond of andere onroerende zaak bekendgemaakt.

Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten of subsidies.

Ook wordt het geld gebruikt voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden. De tarieven van de belastingen worden jaarlijks bij de behandeling van de begroting bepaald, omdat dan wordt afgesproken wat er aan gemeentelijke belastingen moet binnenkomen om de taken van de gemeente te kunnen uitvoeren en bekostigen.

Wie betaalt wat?
Alle huishoudens en bedrijven in de gemeente betalen gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende belastingsoorten.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.