Gemeentelijke belastingen

Elk jaar krijgt u een aanslag gemeentelijke belastingen. Het gaat om de aanslagen voor onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en/of Bedrijven Investeringszone (BIZ) of reclamebelasting.

Op de aanslag staat ook de nieuwe WOZ-waarde van uw huis, bedrijfspand, perceel grond of andere onroerende zaak.

Waarom gemeentelijke belastingen?

We gebruiken het geld van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren. Denk aan het onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten of subsidies. Ook gebruiken we het geld voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden.

We bepalen ieder jaar hoeveel u betaalt aan belastingen. Dit doen we als we de begroting behandelen. Dan spreken we af wat er aan gemeentelijke belastingen moet binnenkomen om al onze taken te kunnen uitvoeren en betalen.

Wie betaalt wat?

Alle huishoudens en bedrijven betalen gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende belastingsoorten.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.