Rioolheffing

Rioolheffing wordt opgelegd aan gebruikers van woningen en bedrijfspanden. U betaalt rioolheffing voor het direct of indirect lozen van afvalwater op het riool van de gemeente. Alle gebouwen in Hardenberg die zijn aangesloten op het riool van de gemeente krijgen een aanslag rioolheffing.

Als gebruiker betaalt u hiervoor een vast bedrag per jaar. We gaan er vanuit dat u het volledige jaar in de gemeente woont.

Verhuizing
Wanneer u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, laat u zich inschrijven bij de nieuwe gemeente. U ontvangt dan automatisch een correctie op de aanslag.

Wanneer u verhuist binnen de gemeente en u gaat niet bij iemand inwonen, dan moet u deze aanslag volledig betalen. Gaat u wel bij iemand inwonen, dan ontstaat er geen nieuwe belastingplicht en wordt de aanslag gecorrigeerd.

Bedrijven
Bij bedrijven is de hoogte van de aanslag afhankelijk van het aantal kubieke meter water dat het voorgaande jaar is afgenomen van Vitens (zogenaamd grootverbruik).

Verordening
Meer informatie is te lezen in de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing.

Tarief

Voor de rioolheffing geldt onderstaand tarief.

Rioolrecht woningen
tot 500 m³: € 247 (tarief 2019)
tot 500 m³: € 250 (tarief 2020)

Rioolrecht bedrijven
tot 500 m³: € 247 (tarief 2019)
tot 500 m³: € 250 (tarief 2020)

500 m³ tot en met 749 m³: € 557 (tarief 2019)
500 m³ tot en met 749 m³: € 565 (tarief 2020)

750 m³ tot en met 999 m³: € 844 (tarief 2019)
750 m³ tot en met 999 m³: € 856 (tarief 2020)

1000 m³ tot en met 1.249 m³: € 1.008 (tarief 2019)
1000 m³ tot en met 1.249 m³: € 1.022 (tarief 2020)

1.250 m³ tot en met 1.499 m³: € 1.174 (tarief 2019)
1.250 m³ tot en met 1.499 m³: € 1.190 (tarief 2020)

1.500 m³ tot en met 1.749 m³: € 1.306 (tarief 2019)
1.500 m³ tot en met 1.749 m³: € 1.324 (tarief 2020)

1.750 m³ tot en met 1.999 m³: € 1.412 (tarief 2019)
1.750 m³ tot en met 1.999 m³: € 1.432 (tarief 2020)

meer dan 2.000 m³: € 1.432 + € 189 voor elke 1.000 m³, of gedeelte daarvan boven de 2.000 m³

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.