Parkeerbelasting

U betaalt parkeerbelasting, omdat de gemeente zo het parkeren in het centrum van Hardenberg kan regelen. Parkeren in het centrum kost geld. Parkeerplaatsen op afstand van het centrum zijn gratis.

U betaalt deze belasting als u:

  • Parkeert bij een parkeermeter of -automaat (de feitelijke parkeerbelasting).
  • Parkeert op een parkeervergunningsplaats en u een parkeervergunning bezit.

Informatie over het betalen van parkeervergunningen en -abonnementen en over de mogelijkheid van belparkeren leest u via het onderdeel Parkeren en vervoer.

Naheffingsaanslag
Als u niet of te weinig betaalt bij een parkeermeter of -automaat, kan de gemeente de verschuldigde belasting naheffen door middel van een naheffingsaanslag. Deze aanslag wordt met € 60 verhoogd voor de gemaakte kosten.

Verordening
Meer informatie is te lezen in de verordening parkeerbelastingen.

Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag. Uw bezwaar dient ingediend te worden bij de heffingsambtenaar belastingen. Dat moet binnen 6 weken, nadat de bon onder de ruitenwisser is geplaatst.

Kwijtschelding
Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de naheffingsaanslag.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.