Leidraad invordering

De Leidraad invordering is bedoeld als handvat om de invorderingswerkzaamheden van belastingen op een juiste en adequate manier uit te voeren, zoals opgenomen in de Invorderingswet 1990.

Het document kunt u bekijken via onderstaande link.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.