Leidraad invordering

De Leidraad invordering is bedoeld als handvat om de invorderingswerkzaamheden van belastingen op een juiste en adequate manier uit te voeren, zoals opgenomen in de Invorderingswet 1990.

Het document kunt u bekijken via onderstaande link.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.