Inzien aanslag

De gemeente stuurt u de aanslag gemeentelijke belastingen jaarlijks per post toe. U heeft daarnaast ook de mogelijkheid om uw aanslag kosteloos digitaal in te zien.

U kunt uw aanslag inzien door middel van uw burgerservicenummer en het aanslagbedrag.

Inzien aanslag

Berichtenbox van MijnOverheid
De gemeentelijke belastingaanslagen kunt u digitaal ontvangen in de Berichtenbox van MijnOverheid. MijnOverheid biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.