Bedrijven Investeringszone

Als u op 1 januari van een jaar huurder of eigenaar bent van een bedrijfs- of winkelpand in het centrumgebied van Hardenberg en Dedemsvaart, betaalt u jaarlijks de belasting voor Bedrijven Investerings Zone (BI-Zone). U betaalt dit bedrag via de aanslag gemeentelijke belastingen.

De aanslag wordt opgelegd aan de gebruiker (huurder) van het pand. Wanneer het pand leegstaat wordt de aanslag opgelegd aan de eigenaar. De opbrengst van deze belasting wordt gebruikt voor investeringen in het centrumgebied. Deze investeringen hebben het thema 'schoon, heel en veilig'.

Peildatum
De peildatum waarop wordt bepaald wie eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak is 1 januari. In de volgende gevallen verandert er dus niets aan de opgelegde aanslag:

  • Verkoop van de woning/bedrijfspand in de loop van het belastingjaar;
  • Beëindiging van het gebruik van het bedrijfspand in de loop van het belastingjaar.

Dit betekent dat de nieuwe eigenaar niet eerder een aanslag krijgt dan in het volgende jaar. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Vrijstelling
Kerken en begraafplaatsen zijn vrijgesteld van onroerende zaak belasting.

Verordening
Meer informatie is te lezen in de verordening BI-zone voor Dedemsvaart en Hardenberg.

Bezwaar indienen
U kunt bezwaar indienen, als u vindt dat:

  • de WOZ-waarde van uw pand niet juist is vastgesteld.
  • de beschikking niet voor u is bestemd.
  • dat de onroerende zaak niet goed is aangeduid.

Bezwaar indienen kan schriftelijk binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij de heffingsambtenaar WOZ. U vermeldt het beschikkingsnummer, dat op u bij de WOZ-waarde vindt. En u moet uw bezwaar motiveren.

Tarief Dedemsvaart

Onderstaande bedragen geven per jaar de belastingtarieven voor Dedemsvaart weer, gebaseerd op de WOZ-waarde.

€ 100.000 of minder: € 412 (tarief 2019)
€ 100.000 of minder: € 418 (tarief 2020)

meer dan € 100.000 maar minder dan € 250.000: € 515 (tarief 2019)
meer dan € 100.000 maar minder dan € 250.000: € 522 (tarief 2020)

meer dan € 250.000 maar minder dan € 500.000: € 618 (tarief 2019)
meer dan € 250.000 maar minder dan € 500.000: € 627 (tarief 2020)

meer dan € 500.000 maar minder dan € 1.000.000: € 721 (tarief 2019)
meer dan € 500.000 maar minder dan € 1.000.000: € 731 (tarief 2020)

€ 1.000.000 of meer: € 824 (tarief 2019)
€ 1.000.000 of meer: € 836 (tarief 2020)

Tarief Hardenberg

Onderstaande bedragen geven per jaar de belastingtarieven voor Hardenberg weer, gebaseerd op de WOZ-waarde.  

€ 100.000,- of minder: € 530 (tarief 2019)
€ 100.000,- of minder: € 535 (tarief 2020)

meer dan €100.000 maar minder dan € 200.000: € 700 (tarief 2019)
meer dan €100.000 maar minder dan € 200.000: € 705 (tarief 2020)

meer dan € 200.000 maar minder dan € 300.000: € 860 (tarief 2019)
meer dan € 200.000 maar minder dan € 300.000: € 870 (tarief 2020)

meer dan € 300.000 maar minder dan € 400.000: € 1.035 (tarief 2019)
meer dan € 300.000 maar minder dan € 400.000: € 1.045 (tarief 2020)

meer dan € 400.000 maar minder dan € 500.000: € 1.125 (tarief 2019)
meer dan € 400.000 maar minder dan € 500.000: € 1.135 (tarief 2020)

meer dan € 500.000 maar minder dan € 1.500.000: € 1.250 (tarief 2019)
meer dan € 500.000 maar minder dan € 1.500.000: € 1.260 (tarief 2020)

€ 1.500.000 of meer: € 1.350 (tarief 2019)
€ 1.500.000 of meer: € 1.360 (tarief 2020)

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.