Bezwaar op aanslag of beschikking

Als u het niet eens bent met een beschikking of uw belastingaanslag, kunt u bezwaar maken. Dit kan binnen zes weken na de dagtekening. Dit is de datum die boven uw aanslagbiljet staat vermeld.

Verschillende commerciële bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure no pay) een bezwaarschrift namens u in te dienen. Wist u dat deze bureaus de rekening van ruim € 700 voor hun werkzaamheden naar de gemeente sturen?

U kunt eenvoudig zelf een bezwaarschrift indienen. Dit kan door middel van uw DigiD, eHerkenning of een (korte) brief te schrijven. Alle mogelijkheden staan hieronder uitgewerkt.  

Als u een bezwaar indient, moet u de aanslag toch betalen. U kunt wel uitstel van betaling aanvragen.

Hebt u een aanmaning ontvangen van uw nog te betalen belastingaanslag?
Wanneer u een bezwaarschrift hebt ingediend tegen de WOZ-waarde, dan heeft de gemeente tot 31 december de tijd om deze af te handelen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsplicht niet op. Hiervoor had u uitstel van betaling moeten aanvragen. Om deze reden kunt u nu een aanmaning hebben ontvangen. Hebt u hier  vragen over? Stuur ons online een bericht. Vermeld hierbij het zaaknummer van uw ingediende bezwaarschrift.

Gevolgen door de coronamaatregelen
Ook wij hebben maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor kan het helaas iets langer duren voordat u een reactie van ons krijgt. Wij hopen op uw begrip.

Bezwaar indienen met eHerkenning

Het is ook mogelijk om bezwaar in te dienen door middel van eHerkenning.

Gegevens die u nodig hebt

Bij uw bezwaarschrift stuurt u de volgende gegevens mee:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening van uw bezwaarschrift;
  • de reden van het bezwaar;
  • de belastingsoort;
  • het belastingjaar;
  • het aanslagbedrag;
  • het aanslagnummer zoals op het aanslagbiljet is vermeld.

Schriftelijk bezwaar

U kunt uw bezwaarschrift ook met de post versturen. Dit kan binnen zes weken na de dagtekening die staat op uw aanslagbiljet. Uw brief stuurt u ondertekend naar:

Gemeente Hardenberg
T.a.v. WOZ-ambtenaar
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Afhandeling van uw bezwaar

Pro-forma
Als nog niet helemaal duidelijk is waarom u bezwaar maakt, of als u meer tijd nodig hebt om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u een 'pro-forma' bezwaarschrift insturen.

Uitspraak
De uitspraak op uw bezwaarschrift ontvangt u schriftelijk. Wij proberen uw bezwaar zo snel mogelijk af te handelen. U kunt in ieder geval voor het einde van het kalenderjaar een uitspraak verwachten.

Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Het instellen van beroep kost geld. Dit zijn griffierechten. In een bijlage bij de uitspraak staat vermeld hoe dit in zijn werk gaat.

Uitstel van betaling

Als u een bezwaar indient, moet u de aanslag wel betalen. U kunt online uitstel van betaling aanvragen. De vervaltermijnen voor de betaling van uw aanslag staan op uw aanslagbiljet.

Uitstel van betaling aanvragen

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.