Automatische incasso

U kunt de belastingaanslag middels automatische incasso in maximaal tien maandelijkse termijnen betalen. De eerste incassotermijn is in maart, de laatste in december. Aanslagen die minder dan € 100 of meer dan € 2.000 bedragen, worden in twee termijnen afgeschreven.

U kunt met behulp van uw DigiD uw machtiging online afgeven of wijzigen. Dat kan via onderstaande knop.

Als u de gemeente hiervoor vorig jaar al toestemming heeft gegeven, hoeft u niet opnieuw een machtiging af te geven.

Op het aanslagbiljet staat vermeld of u al een machtiging hebt afgegeven. In dat geval wordt het bedrag van de aanslag in maximaal tien maandelijkse termijnen van de rekening afgeschreven.

Moment van incasso
Machtigingskaarten die voor de 10e van de maand binnenkomen bij de gemeente, worden in dezelfde maand afgeschreven. Machtigingskaarten die na de 10e van de maand binnenkomen, worden in de opvolgende maand voor het eerst geïncasseerd. Dit betekent ook dat het aantal incassotermijnen afneemt.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.