Afvalstoffenheffing

Elke week haalt de ROVA uw huisvuil op. Het inzamelen en vooral het verwerken van huishoudelijk afval kost veel geld. De gemeente vraagt daarom een bijdrage in de vorm van de afvalstoffenheffing.

De heffing bestaat uit een vast bedrag per woning (vastrecht). Ook als u geen gebruik maakt van een container of van het ondergrondse systeem. Daarnaast betaalt u voor het legen van uw containers.

Legen van de container
Voor elk perceel worden afvalcontainers gekoppeld aan degene die op het betreffende adres staat ingeschreven. U betaalt per keer dat u restafval aanbiedt een bedrag. Deze bedragen worden achteraf in rekening gebracht. Tot vorig jaar ontving u hiervoor een apart aanslagbiljet. Vanaf dit jaar wordt de afrekening voor het aangeboden restafval vermeld op het gecombineerde aanslagbiljet. U ontvangt daarom dit jaar maar één aanslagbiljet. Het aantal keren dat u de groene gft-container heeft aangeboden wordt vanaf 2016 niet meer op uw aanslagbiljet vermeld. Het aanbieden van de gft-container is sinds 2014 gratis.

Als niemand op het adres staat ingeschreven, wordt de afvalcontainer geblokkeerd. De container wordt in dat geval niet meer geleegd door ROVA.

Blokkade opheffen
Bent u een nieuwe bewoner van het perceel? Dan wordt de blokkade automatisch opgeheven nadat u zich heeft ingeschreven in de gemeente. Dit gebeurt op de eerste maandag nadat uw inschrijving is verwerkt.

Om een blokkade van de afvalcontainer op een ander moment op te laten heffen, kunt u contact opnemen met de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg.

Verhuizing
Vertrekt u in de loop van het jaar naar een andere gemeente, dan ontvangt u automatisch een vermindering van een reeds opgelegde aanslag voor het  basistarief en worden de werkelijke ledigingen met u verrekend. U hoeft hiervoor niet een afzonderlijk verzoek te doen.

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u in veel gevallen geen vermindering maar vindt verrekening van de ledigingen voor het oude adres direct plaats en voor uw nieuwe adres na afloop van het jaar. De containers en ook het pasje voor het ondergrondse systeem horen bij het huisadres en dient u daar achter te laten.

Verordening
Meer informatie is te lezen in de verordening afvalstoffenheffing.

Tarief

Voor de afvalstoffenheffing geldt onderstaand tarief.

Vaste tarieven
Vastrecht afzonderlijk inzamelen van gft: € 154 (tarief 2019)
Vastrecht afzonderlijk inzamelen van gft: € 161 (tarief 2020)
 
Vastrecht NIET afzonderlijk inzamelen van gft: € 135 (tarief 2019)
Vastrecht NIET afzonderlijk inzamelen van gft: € 140 (tarief 2020)

Variabele tarieven:
RST 240: € 9,43 (tarief 2019)
RST 240: € 10,60 (tarief 2020)

RST 140: € 5,77 (tarief 2019)
RST 140: € 6,50 (tarief 2020)

RST 80: € 3,53 (tarief 2019)
RST 80: € 3,60 (tarief 2020)

RST 40: € 2,15 (tarief 2019)
RST 40: € 2,18 (tarief 2020)
        
Verzamelsysteem:
RST 40: € 1,22 (tarief 2019)
RST 40: € 1,55 (tarief 2020)

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.