Kwijtschelding

Let op: het aanvragen van kwijtschelding voor belastingen en heffingen van het waterschap doet u per 1 januari 2020 bij het waterschapsbelastingkantoor GBLT.

Als u een laag inkomen hebt en weinig vermogen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke jaarheffingen. Dan betaalt u geen of minder belasting. De mogelijkheden zijn misschien ruimer dan u denkt.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de onderstaande belastingen en heffingen. De link naar het aanvraagformulier vindt u verderop op deze pagina.

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing woningen
  • OZB
  • Hondenbelasting (voor de 1e hond vanaf belastingjaar 2020)

Kwijtschelding waterschapslasten
Het aanvragen van kwijtschelding voor belastingen en heffingen van het waterschap doet u per 1 januari 2020 bij het waterschapsbelastingkantoor GBLT.

Verzoek tot kwijtschelding

U kunt na ontvangst van het aanslagbiljet bij de gemeente Hardenberg met uw DigiD een verzoek om kwijtschelding indienen via onderstaande knop.

Als u in het afgelopen jaar tijdig een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft ingediend en kwijtschelding heeft ontvangen, ontvangt u in de loop van dit jaar automatisch bericht.

Hulp bij invullen

Neem voor hulp bij het invullen gerust contact op met de Publieksdienst. De medewerkers helpen u graag en kunnen meteen controleren of de gevraagde gegevens compleet zijn.

Berekening kwijtschelding

Belangrijk bij kwijtschelding is wat u kunt betalen (betalingscapaciteit). De betalingscapaciteit wordt berekend aan de hand van uw inkomsten verminderd met bepaalde lasten zoals de eigen bijdrage aan de ziektekostenverzekering en de woonlasten.

De berekende betalingscapaciteit wordt vergeleken met de normbedragen. Deze normbedragen zijn onder andere afhankelijk van de gezinssamenstelling en de leeftijd. Is de betalingscapaciteit lager dan het normbedrag dan kunt u (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen.

Meer informatie leest u in de onderstaande brochure.

TitelTypeGrootteDownload
Brochure kwijtschelding PDF0,99 MBDownload
Kwijtscheldingsbeleid PDF73 KBDownload

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.