Bezwaar op aanslag of beschikking

Als u het niet eens bent met een beschikking of een aanslag, kunt u schriftelijk of digitaal bezwaar maken. Bij uw bezwaar kunt u aangeven of u uitstel van betaling wilt.

Als u vindt dat één of meerdere aanslagen onterecht aan u zijn opgelegd, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen.

Voor elk aanslagbiljet dient u een afzonderlijk bezwaarschrift indienen. U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In uw bezwaarschrift moet u onder meer aangeven:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • de reden van het bezwaar;
  • de belastingsoort;
  • het belastingjaar;
  • het aanslagbedrag;
  • het aanslagnummer zoals op het aanslagbiljet is vermeld.

Schriftelijk bezwaar
U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk per post versturen. Dit kan eveneens binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet op het volgende adres:

Gemeente Hardenberg
T.a.v. heffingsambtenaar
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Uitspraak
De uitspraak op uw bezwaarschrift ontvangt u schriftelijk. Wij streven er naar uw bezwaar zo spoedig mogelijk af te handelen. De termijn voor uitspraak op bezwaar tegen een aanslag gemeentelijke belastingen wijkt af van de overige termijnen. Voor het eind van het kalenderjaar kunt u uitspraak verwachten.

Als u het er niet mee eens bent, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Het instellen van beroep kost geld, dit zijn griffierechten. In een bijlage bij de uitspraak staat vermeld hoe dit in zijn werk gaat.

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat de WOZ-waarde van uw woning niet juist is vastgesteld, kunt u dit via een bezwaarschrift kenbaar maken aan de gemeente.

Uitstel van betaling

Indien u uitstel van betaling wenst, moet u dat bij uw bezwaar ook aangeven. U krijgt niet automatisch bij indiening van een bezwaarschrift uitstel van betaling. U krijgt schriftelijk bericht of uw verzoek om uitstel is geaccepteerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.