Betaling

Als u een aanslag heeft gekregen van de gemeente, kunt u die betalen middels automatische incasso of via een eigen betalingsopdracht. U ontvangt met ingang van 2015 geen acceptgirokaart bij de belastingaanslag.

Als u gebruik maakt van een eigen betalingsopdracht, dan betaalt u de aanslag in twee termijnen waarbij u tenminste de helft van het totale aanslagbedrag vóór de eerste vervaldag moet voldoen.

Betaling in meer dan twee termijnen is bij een eigen betalingsopdracht niet mogelijk. U vindt het rekeningnummer en het aanslagnummer dat als betalingskenmerk moet worden vermeld op het aanslagbiljet. Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Op de vervaldag dient het bedrag op de rekening van de gemeente te zijn bijgeschreven. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Hieraan zijn kosten verbonden.

Aanmaning

Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Op de vervaldag dient het bedrag op de rekening van de gemeente te zijn bijgeschreven.

Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. De kosten voor een aanmaning zijn minimaal € 7. Na de aanmaning volgt een dwangbevel. Een dwangbevel kost u minimaal € 40.

Heeft u na betekening van het dwangbevel nog niet betaald, dan wordt beslag gelegd op uw inkomen of bezittingen.

Aanvragen betalingsregeling

Als u tijdelijk niet de mogelijkheid heeft om de belastingaanslag van de gemeente te betalen, kunt u een betalingsregeling voorstellen. U kunt daarmee de betaling verspreiden over een aantal door u gekozen termijnen.

Naar het aanvraagformulier betalingsregeling

Automatische incasso

U kunt de belastingaanslag middels automatische incasso in maximaal tien maandelijkse termijnen betalen. De eerste incassotermijn is in maart, de laatste in december. Aanslagen die minder dan € 100 of meer dan € 2.000 bedragen, worden in twee termijnen afgeschreven. Met uw DigiD kunt u uw machtiging online afgeven of wijzigen.

Rente betalen

De gemeente is verplicht om bij te late betaling van een belastingaanslag rente in rekening te brengen. U betaalt ook rente als u uitstel van betaling heeft gekregen en een negatieve beslissing krijgt op uw bezwaarschrift.

Er wordt geen rente in rekening gebracht indien het bedrag lager is dan € 23, tenzij in de belastingverordening anders is vermeld. Het drempelbedrag geldt niet als u een betalingsregeling heeft afgesproken.

Verminderingsbeschikkingen

Nadat u een aanslag heeft ontvangen, is het mogelijk dat u een brief ontvangt dat de opgelegde aanslag wordt verminderd of ingetrokken. Dit kan zijn na een ingediend verzoek- of bezwaarschrift of na een verhuizing of vertrek naar een andere gemeente. De gemeente informeert u in zo’n geval over de financiële afhandeling.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.