Betalen aanslag

Als u een aanslag heeft gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling.

Bij een eigen betalingsopdracht betaalt u de aanslag in twee termijnen. Tenminste de helft van het totale aanslagbedrag betaalt u vóór de eerste vervaldag. U vindt het rekeningnummer op het aanslagbiljet. Vermeld bij betaling het aanslagnummer als betalingskenmerk.

Met een automatische incasso betaalt u de belastingaanslag in maximaal tien maandelijkse termijnen. Met uw DigiD kunt u een machtiging online afgeven of wijzigen.

Betaal op tijd

Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Op de vervaldag moet het bedrag op de rekening van de gemeente zijn bijgeschreven. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning.

De kosten voor een aanmaning zijn minimaal € 7. Na de aanmaning volgt een dwangbevel. Een dwangbevel kost minimaal € 40. Heeft u na het dwangbevel nog niet betaald, dan wordt beslag gelegd op uw inkomen of bezittingen.

Automatische incasso aanvragen of wijzigen

Met een automatische incasso betaalt u de aanslag in maximaal tien maandelijkse termijnen. De eerste termijn is in maart, de laatste in december. Aanslagen die minder dan € 100 of meer dan € 2.000 bedragen, worden in twee termijnen afgeschreven.

U kunt via onderstaande knop uw machtiging online afgeven of stopzetten. Ook kunt u uw rekeningnummer wijzigen. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

Op het aanslagbiljet staat vermeld of u al een machtiging hebt afgegeven. U hoeft dan niet opnieuw een machtiging af te geven.

Aanvragen betalingsregeling

Als u de belastingaanslag niet kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. De betaling wordt dan verspreid over een aantal door u gekozen termijnen.

U kunt er ook voor kiezen om uw aanvraag door middel van DigiD of eHerkenning door te geven. Hierbij wordt een aantal van uw gegevens vooraf ingevuld.

Uitstel van betaling

Als u uw belastingaanslag op een later moment wilt betalen, kunt u uitstel van betaling aanvragen.

U kunt er ook voor kiezen om uw aanvraag door middel van DigiD door te geven. Hierbij wordt een aantal van uw gegevens vooraf ingevuld.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.