Betalen van uw aanslag

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling.

Met een automatische incasso betaalt u de belastingaanslag in maximaal 10 maandelijkse termijnen. Met uw DigiD geeft u online een machtiging af. Gaf u ons vorig jaar al een machtiging? Dan hoeft u dit niet nog een keer te doen.

Zelf overmaken
Maakt u het geld liever zelf over? Dan betaalt u de aanslag in 2 termijnen. Minimaal de helft van het totale bedrag betaalt u vóór de 1e vervaldag. Het rekeningnummer staat op het aanslagbiljet. Vermeld bij betaling het aanslagnummer.

Betaal op tijd

Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Op de vervaldag moet het bedrag op onze rekening staan. 

Betaalt u te laat? Dan krijgt u een aanmaning. Een aanmaning kost minimaal € 8. Na de aanmaning volgt een dwangbevel. Een dwangbevel kost minimaal € 40. Heeft u na het dwangbevel nog niet betaald? Dan leggen we beslag op uw inkomen of bezittingen. Laat het niet zo ver komen.

Automatische incasso starten of veranderen

Met een automatische incasso betaalt u de aanslag in maximaal 10 maandelijkse termijnen. De 1e termijn is in maart. De laatste in december.

Is uw aanslag minder dan € 100 of meer dan € 2.000? Dan schrijven wij dit in 2 termijnen af.

Via onderstaande knop kunt u met uw DigiD een machtiging starten of stopzetten. Of uw rekeningnummer veranderen. Gaf u ons vorig jaar al een machtiging? Dan hoeft u dit niet nog een keer te doen. 

Aanvragen betalingsregeling

Lukt het niet om de belastingaanslag te betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan. U betaalt dan het bedrag in een aantal door u gekozen termijnen.

U kunt ook een regeling aanvragen met DigiD of eHerkenning. Een paar van uw gegevens staan dan al ingevuld.

Uitstel van betaling

Wilt u uw belastingaanslag later betalen? Vraag dan uitstel van betaling aan.

U kunt ook uitstel aanvragen met DigiD of eHerkenning. Een paar van uw gegevens staan dan al ingevuld.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.