Gemeentelijke belastingen

Hebt u een vraag over uw gemeentelijke belastingaanslag? Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen.

Over belastingen

De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren en de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Meer informatie over Over belastingen

WOZ-waarde

U kunt online de WOZ-waarde inzien of een taxatieverslag opvragen. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, of heeft u een vraag? Dan helpen wij u graag.

Meer informatie over WOZ-waarde

Betalen aanslag

U betaalt de aanslag met automatische incasso of een betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling.

Meer informatie over Betalen aanslag

Kwijtschelding

Als u een laag inkomen hebt, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke jaarheffingen. Dan betaalt u geen of minder belasting.

Meer informatie over Kwijtschelding

Tarieven belasting

Jaarlijks worden de belastingtarieven opnieuw bepaald. Bekijk een overzicht van de actuele belastingsoorten en tarieven in de gemeente Hardenberg.

Meer informatie over Tarieven belasting

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beschikking of aanslag, kunt u formeel bezwaar maken. Bij uw bezwaar kunt u aangeven of u uitstel van betaling wilt.

Meer informatie over Bezwaar maken