Gemeentelijke belastingen

Over belastingen

De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren en de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Meer informatie

Woz-waarde

De Woz-waarden van woningen zijn openbaar en landelijk te raadplegen. U kunt ook kosteloos online een taxatieverslag opvragen.

Meer informatie

Betalen aanslag

U kunt de belastingaanslag middels automatische incasso in maximaal tien maandelijkse termijnen betalen. Een machtiging hiervoor geeft u online af.

Meer informatie

Tarieven belasting

Jaarlijks worden de belastingtarieven opnieuw bepaald. Bekijk een overzicht van de actuele belastingsoorten en tarieven in de gemeente Hardenberg.

Meer informatie

Bezwaar Woz-waarde

Als u het niet eens bent met de Woz-waarde, dan kunt u met uw vraag terecht tijdens extra avondopenstellingen. U kunt ook bellen met gemeente.

Meer informatie

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beschikking of aanslag, kunt u formeel bezwaar maken. Bij uw bezwaar kunt u aangeven of u uitstel van betaling wilt.

Meer informatie