Gemeentelijke belastingen

Hebt u een vraag over uw gemeentelijke belastingaanslag? Wij hebben voor u een pagina opgesteld met de veelgestelde vragen.

Over belastingen

De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren en de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Meer informatie

Woz-waarde

De Woz-waarden van woningen zijn openbaar en landelijk te raadplegen. U kunt ook kosteloos online een taxatieverslag opvragen.

Meer informatie

Betalen aanslag

U kunt de belastingaanslag middels automatische incasso in maximaal tien maandelijkse termijnen betalen. Een machtiging hiervoor geeft u online af.

Meer informatie

Tarieven belasting

Jaarlijks worden de belastingtarieven opnieuw bepaald. Bekijk een overzicht van de actuele belastingsoorten en tarieven in de gemeente Hardenberg.

Meer informatie

Bezwaar Woz-waarde

Als u het niet eens bent met de Woz-waarde, dan kunt u met uw vraag terecht tijdens extra avondopenstellingen. U kunt ook bellen met gemeente.

Meer informatie

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beschikking of aanslag, kunt u formeel bezwaar maken. Bij uw bezwaar kunt u aangeven of u uitstel van betaling wilt.

Meer informatie