Vertel het de raad

Raadsleden zijn door u gekozen en vertegenwoordigen uw stem in de gemeente. Zij zijn ook inwoners, maar ze kunnen niet alles weten. Raadsleden vinden het daarom fijn om van u te horen wat er speelt en leeft. 

U kunt raadsleden gewoon benaderen. Hun contactgegevens staan op de website. U kunt raadsleden of fracties ook uitnodigen om eens op bezoek te komen.

Neem contact op met de griffie

Wilt u iets bij de raad onder de aandacht brengen? Neem dan contact op met de griffie. Griffiemedewerkers ondersteunen de raadsleden bij hun werk. Zij weten hoe u het best uw stem kunt laten horen. U kunt de griffie bereiken via 0523 - 289 206 of griffie@hardenberg.nl  

Inspreken tijdens een vergadering

Wilt u iets vertellen aan de gemeenteraad over een onderwerp? Dan kunt u inspreken tijdens een vergadering. U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd aan het begin van de vergadering. Raadsleden kunnen u ook vragen stellen.

• Bij een raadsvergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

• Bij een oriënterende ronde hoeft het onderwerp niet per se op de agenda te staan.

Aanmelden inspreken

Wilt u inspreken? Meld u dan vooraf aan bij de griffie. Dat kan tot 15.00 uur op de dag van de vergadering. Bel met 0523 - 289 206 of 594. Of mail naar griffie@hardenberg.nl.

Spreekt u in, dan is het goed om te weten dat we de vergaderingen live uitzenden via internet. De opnames blijven online staan. Iedereen kan ze daar bekijken.

Benaderen van politieke partijen

U kunt uw mening ook geven tijdens partijbijeenkomsten, politieke cafés of fractievergaderingen. Een politieke partij organiseert deze. Dit zijn openbare bijeenkomsten. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een politieke partij.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via hardenberg.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.