Inspreken

Het college van burgemeester en wethouders zorgt ervoor dat belangrijke raadsvoorstellen samen met inwoners en betrokken instanties zijn voorbereid. Het is dus belangrijk dat de gemeenteraad weet hoe u denkt over bepaalde onderwerpen, besluiten of plannen.

Wilt u uw mening geven? Neem dan contact op met het raadslid waarop u hebt gestemd. De contactgegevens staan bij het overzicht van de leden van de gemeenteraad

Zaken zoals een huis, een uitkering of een paspoort regelt een raadslid niet voor u. Dit gaat gewoon via de officiële weg. Wel kunnen ze misverstanden aan de kaak stellen. Of u bespreekt onderwerpen die op de agenda staan.

Aanmelden om in te spreken

Wilt u de raad laten weten hoe u ergens over denkt? Dan kunt u inspreken. Dit kan tijdens de oriënterende ronde én bij de raadsvergadering.

Inspreken kan voor de volgende onderwerpen:

  • Raadsvergadering: alleen voor punten die op de agenda staan.
  • Oriënterende ronde: ook voor punten die niet op de agenda staan.

U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd
Wilt u inspreken? Meldt u zich dan vooraf aan bij de raadsgriffie. Dit kan tot 15.00 uur op de dag van de vergadering. Aanmelden kan bij Frank Droste. Hij is de griffier. Bellen of mailen kan met 0523 289 206 of griffie@hardenberg.nl

Live te volgen op internet
Gebruikt u het spreekrecht? Weet dan dat alle openbare oriënterende rondes live op internet te volgen zijn. Net als raadsvergaderingen. De video-opnamen staan na afloop op de website. Iedereen kan ze daar bekijken.

Benaderen van politieke partijen
U kunt uw mening ook geven tijdens partijbijeenkomsten, politieke cafés of fractievergaderingen. Een politieke partij organiseert deze. Dit zijn openbare bijeenkomsten. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een politieke partij.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via hardenberg.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.