Inspraakreactie geven of zienswijze indienen

We geven bewoners de kans om mee te denken over hoe we de ruimte in de gemeente Hardenberg gebruiken. Tijdens de ontwikkeling van een bestemmingsplan zijn er verschillende momenten waarop u uw mening kunt geven. Onder meer door het indienen van een inspraakreactie of zienswijze.

Zijn we van plan om een bestemmingsplan te wijzigen? Dan maken we dit vooraf bekend. Belanghebbenden en inwoners krijgen zo de kans om te reageren op de plannen.

Inspraakreactie geven
Soms maken we eerst een voorontwerp. Als inwoner of belanghebbende kunt u daarop een inspraakreactie geven. Een voorontwerp kunt u 6 weken inzien. In deze periode kunt u een inspraakreactie indienen. De ontvangen reacties nemen we mee bij het maken van het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze indienen
Na de voorbereidingsfase maken we het ontwerpbestemmingsplan. Deze kunt u ook inzien. Vanaf dat moment hebt u 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Hierin laat u weten waar u het wel of niet mee eens bent.

De gemeenteraad neemt uw zienswijze mee bij het besluit over het bestemmingsplan. Ze probeert binnen 12 weken dit besluit te nemen. Dit is 12 weken nadat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Het kan zijn dat ze het plan gewijzigd vaststellen op basis van de zienswijzen.

Na de behandeling van uw zienswijze krijgt u een kopie van het besluit. Dient u geen of te laat een zienswijze in? Dan kan dit gevolgen hebben voor het indienen van beroep tegen het vaststellingsbesluit.

Indienen beroepschrift
Na het vaststellen van een bestemmingsplan, kunt u deze inzien. Daarna kunt u nog 6 weken een beroepschrift indienen. Dit doet u bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan wel belanghebbende zijn en al een zienswijze hebben ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht.

De rechter heeft 12 maanden om uw beroepschrift te behandelen. Binnen die periode is de hoorzitting. Dit is een bijeenkomst waarin u uw verhaal mag vertellen. Zo'n 6 weken na de zitting doet de rechter uitspraak. Van genoemde termijnen kan de rechter afwijken.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.