Toezicht en handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de Wet kinderopvang in haar gemeente. Onder kinderopvang vallen de kinderdagverblijven, de locaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouderopvang adressen.

De kinderopvangvoorzieningen moeten aan wettelijke eisen voldoen. De GGD houdt hier toezicht op. Een nieuwe kinderopvangorganisatie dient zich eerst te melden bij de gemeente met het verzoek tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Inspectie

De GGD legt vervolgens een inspectiebezoek af en beoordeelt of de voorziening voldoet aan de wettelijke eisen. Als de voorziening voldoet, krijgt deze toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg om in exploitatie te gaan en vervolgens wordt deze geregistreerd en volgt een jaarlijkse inspectie door de GGD.

Kosten

Voor het aanvragen van toestemming voor exploitatie en registratie in het LRK worden leges in rekening gebracht. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor exploitatie en registratie van een kinderdagverblijf, BSO, of gastouderbureau betaalt u € 659,80. De aanvraag voor exploitatie en registratie gastouderopvang kost € 228,70. Een verhuizing betekent een nieuwe registratie. Hiervoor worden ook leges in rekening gebracht.

Overtredingen

Als de GGD overtredingen of tekortkomingen constateert, krijgt de kinderopvangorganisatie een termijn om de overtredingen te herstellen. Als de overtreding niet is hersteld binnen de hersteltermijn, kan de gemeente via het opleggen van bestuursdwang, een last onder dwangsom of een boete, naleving van de regels afdwingen.

In onderstaande beleidsregels is opgenomen hoe en in welke situaties de gemeente deze juridische middelen inzet.

Inspectierapporten

De GGD maakt een rapport van iedere inspectie. De inspectierapporten kunt u inzien via de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het LRK worden alle kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK staat.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.