Bedrijvenpark Haardijk II

De kavels voor dit bedrijventerrein zijn allemaal verkocht.

Het bedrijvenpark Haardijk II ligt aansluitend aan Haardijk I. Voor een beperkt deel van Haardijk 2 geldt, na actualisatie van het bestemmingsplan Haardijk I, nog bestemmingsplan Haardijk II.

Parkmanagement
Voor Bedrijvenpark Haardijk II is een parkmanagement door ondernemers ingesteld. Diensten als onderhoud private groen, bewaking en beveiliging worden door de ondernemers samen uitgevoerd.

Voor dit bedrijvenpark geldt de beheersverordening Bedrijventerrein Haardijk Zuid-West. Hierin is ook de plankaart opgenomen.

Nutsvoorzieningen
Zodra u aan de slag gaat met uw bouwplannen, is het verstandig om voor de nutsvoorzieningen contact op te nemen met de nutsbedrijven.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.