Verkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 kan iedereen van 18 jaar en ouder weer stemmen. Er zijn 2 verkiezingen: voor de Provinciale Staten en voor het algemeen bestuur van het Waterschap. U krijgt uiterlijk 13 maart 2 stempassen thuisgestuurd.
Informatie over Waterschappen

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo beheren zij dijken en sluizen, de juiste waterstand en zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur, en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap kunt u vergelijken met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. En controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

In de gemeente Hardenberg zijn 2 waterschappen: waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta. Onder welk waterschap u valt, ligt aan uw woonplaats.


Wilt u alleen stemmen voor Provinciale Staten? 

Dan kunt u naar het stembureau op uw stempas. Maar u mag ook stemmen in elk ander stembureau in de gemeente Hardenberg.

Meer informatie over deze verkiezing

Vul de kieswijzer in


Wilt u stemmen voor het waterschap?

In de gemeente Hardenberg zijn 2 waterschappen: waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta. Onder welk waterschap u valt, ligt aan uw woonplaats.

Stemmen op uw waterschap kan alleen bij bepaalde stembureaus

U kunt niet bij elk stembureau stemmen op de waterschappen. Controleer dat goed voordat u naar een stembureau gaat. Het dichtstbijzijnde stembureau staat achterop uw stempas. Op dit stembureau kunt u ook meteen stemmen voor Provinciale Staten.


Overzicht stembureaus

Bekijk waar in uw woonplaats u kunt stemmen

Uiterlijk 13 maart krijgt u de kandidatenlijst in de brievenbus. Achterop de kandidatenlijst staat een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Hardenberg. Hier leest u ook bij welke stembureaus u nog meer kunt stemmen voor uw waterschap. U kunt ook kijken op waarismijnstemlokaal.nl.


Machtig iemand anders als u niet zelf kunt stemmen

U vult hiervoor de achterkant van de stempas in en geeft de stempas mee. U geeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dat mag een foto zijn op de telefoon. Degene die voor u stemt doet dat tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem.

U kunt ook een volmacht aanvragen. Lees op deze pagina hoe u dat doet.


Wilt u stemmen in een andere gemeente?

Ruil dan uw stempas om voor een kiezerspas. Lees op deze pagina hoe u dat doet.


U kunt alleen stemmen op 15 maart 2023

Vanwege corona waren er de afgelopen jaren bij verkiezingen extra stemdagen. Dit keer zijn er geen extra stemdagen.


Hebt u nog vragen?

Voor vragen over het stemmen en de stembureaus, neemt u contact op met de gemeente Hardenberg via 14 0523. Voor andere vragen kunt u terecht bij de provincie Overijssel, of bij één van de waterschappen.


Voorwaarden om te mogen stemmen

U mag stemmen voor de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap als:

  • U 18 jaar of ouder bent;
  • U in een Nederlandse gemeente woont;
  • U niet uitgesloten van het kiesrecht bent;
  • U de Nederlandse nationaliteit of die van een EU-lidstaat hebt.

Bent u geen inwoner van de Europese Unie? Dan bent u kiesgerechtigd als u op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) 5 jaar legaal en zonder onderbrekingen in Nederland bent geweest.


Melden van fout(en) in processen verbaal

Het centraal stembureau (CSB) stelt de uitslag van de verkiezing vast. U kunt daar ook een melding doen wanneer u denkt dat er fouten zitten in een proces-verbaal van een stembureau in Hardenberg. Het moet wel een concrete melding zijn. Lees de instructies in het meldingsformulier goed door op de website van het juiste CSB.

CSB Provinciale Staten (Zwolle)

Bekijk het meldingsformulier en de instructies

CSB Waterschap Vechtstromen (Almelo)

Bekijk het meldingsformulier en de instructies

CSB Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle)

Bekijk het meldingsformulier en de instructies


Informatie voor politieke partijen

Bent u namens een poltieke partij op zoek naar praktische informatie? Bekijk dan de pagina met informatie voor politieke partijen. Hier staan ook de openbare kennisgevingen.