Rekenkamer

De rekenkamercommissie doet, namens de gemeenteraad, onderzoek naar de  doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Effecten als maatschappelijk belang en de financiële vertaling komen echter ook aan bod.

De commissie levert een bijdrage aan de kwaliteit van het lokale bestuur, aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de publieke verantwoording daarover.

De gemeenteraad heeft via een gemeentelijke verordening de samenstelling, en bevoegdheden van de rekenkamercommissie vastgesteld. Met de benoeming en beëdiging van de leden en de voorzitter is de huidige commissie in 2018 formeel van start gegaan.

De commissie bestaat uit:

  • Mevr. Aljona Wertheim (externe voorzitter)
  • Mevrouw Cisca Joldersma (raadslid)
  • De heer Bas Kuipers (raadslid)
  • De heer Eddy Geesink (raadslid)
  • Mevrouw Mirjam Klok-Lubbers (raadslid)
  • De heer Gijs Schuurman (raadslid)

De commissie wordt ondersteund door Paulien Nakken zij is de secretaris.

De rekenkamer toetst het beleid van de gemeente regelmatig op bepaalde punten. U  kunt daaraan ook zelf een bijdrage leveren. Dat doet u door bijvoorbeeld onderzoeksonderwerpen voor te leggen aan de rekenkamercommissie. In het jaarprogramma verderop op deze pagina kunt u hier meer over lezen.

Budget
De Rekenkamer Hardenberg heeft een jaarlijks budget van € 25.000. Van dit budget voert zij al haar activiteiten uit:

  • onderzoeken uitbesteden
  • aan deskundigheidsbewaking- en bevordering doen
  • de vergoedingen en reiskosten voor de voorzitter betalen

Heeft u een onderwerp?
Als u denkt dat een bepaald onderwerp door de rekenkamercommissie onderzocht moet worden, kunt u een e-mail sturen naar rekenkamer@hardenberg.nl. Geef daarbij het onderwerp aan en motiveer waarom dat onderzocht moet worden.

Uw suggestie wordt op een groslijst van onderwerpen geplaatst en door de commissie worden overwogen. Over uw suggesties wordt verder niet gecommuniceerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.