Rekenkamer

De rekenkamercommissie doet, namens de gemeenteraad, onderzoek naar de  doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Effecten als maatschappelijk belang en de financiële vertaling komen echter ook aan bod.

De commissie levert een bijdrage aan de kwaliteit van het lokale bestuur, aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de publieke verantwoording daarover.

De gemeenteraad heeft via een gemeentelijke verordening de samenstelling, en bevoegdheden van de rekenkamercommissie vastgesteld. Met de benoeming en beëdiging van de leden en de voorzitter is de huidige commissie in 2018 formeel van start gegaan.

De commissie bestaat uit:

  • Aljona Wertheim (externe voorzitter)
  • Cisca Joldersma (raadslid)
  • Bas Kuipers (raadslid)
  • Eddy Geesink (raadslid)
  • Liam Borger (raadslid)
  • Gijs Schuurman (raadslid)

De rekenkamer toetst het beleid van de gemeente regelmatig op bepaalde punten. U  kunt daaraan ook zelf een bijdrage leveren. Dat doet u door bijvoorbeeld onderzoeksonderwerpen voor te leggen aan de rekenkamercommissie. In het jaarprogramma verderop op deze pagina kunt u hier meer over lezen.

Budget
De Rekenkamer Hardenberg heeft een jaarlijks budget van € 25.000. Van dit budget voert zij al haar activiteiten uit:

  • onderzoeken uitbesteden
  • aan deskundigheidsbewaking- en bevordering doen
  • de vergoedingen en reiskosten voor de voorzitter betalen

Heeft u een onderwerp?
Als u denkt dat een bepaald onderwerp door de rekenkamercommissie onderzocht moet worden, kunt u een e-mail sturen naar rekenkamer@hardenberg.nl. Geef daarbij het onderwerp aan en motiveer waarom dat onderzocht moet worden.

Uw suggestie wordt op een groslijst van onderwerpen geplaatst en door de commissie worden overwogen. Over uw suggesties wordt verder niet gecommuniceerd.

Onderzoeken

TitelTypeGrootteDownload
Informatievoorziening jeugdhulp (eindrapport) PDF649 KBDownload (Informatievoorziening jeugdhulp (eindrapport))
Informatievoorziening jeugdhulp (oplegnotitie) PDF208 KBDownload (Informatievoorziening jeugdhulp (oplegnotitie))
Informatievoorziening jeugdhulp (bestuurlijke reactie) PDF177 KBDownload (Informatievoorziening jeugdhulp (bestuurlijke reactie))
Verbonden Partijen (eindrapport) PDF2,32 MBDownload (Verbonden Partijen (eindrapport))
Verbonden Partijen (oplegnotitie) PDF161 KBDownload (Verbonden Partijen (oplegnotitie))
Verbonden Partijen (bestuurlijke reactie) PDF188 KBDownload (Verbonden Partijen (bestuurlijke reactie))
Verbonden Partijen: aanbiedingsbrief raad Coevorden PDF146 KBDownload (Verbonden Partijen: aanbiedingsbrief raad Coevorden)
Verbonden Partijen: rapport Coevorden PDF5,37 MBDownload (Verbonden Partijen: rapport Coevorden)
Realisatie masterplannen en beleving centrumgebieden Hardenberg PDF1,99 MBDownload (Realisatie masterplannen en beleving centrumgebieden Hardenberg)
Rekenkamercommissiebrief VNG-tool houdbaarheid gemeentefinanciën PDF1,59 MBDownload (Rekenkamercommissiebrief VNG-tool houdbaarheid gemeentefinanciën)
Rekenkamercommissiebrief papierloos vergaderen PDF692 KBDownload (Rekenkamercommissiebrief papierloos vergaderen)
Rekenkamercommissiebrief onnodige brandmeldingen PDF773 KBDownload (Rekenkamercommissiebrief onnodige brandmeldingen)
Rapport inkoop- en aanbestedingsbeleid PDF2,09 MBDownload (Rapport inkoop- en aanbestedingsbeleid)
Re-integratiebeleid in Hardenberg PDF206 KBDownload (Re-integratiebeleid in Hardenberg)
Minima Maximaal gesteund? PDF2,37 MBDownload (Minima Maximaal gesteund?)
Grijs en groen PDF2,10 MBDownload (Grijs en groen)
Rioolrechten PDF87 KBDownload (Rioolrechten)
Onderzoek onderzocht PDF1,32 MBDownload (Onderzoek onderzocht)
De Stuw en de gemeente: Een rechter en een linker schoen PDF2,58 MBDownload (De Stuw en de gemeente: Een rechter en een linker schoen)
Gemeentelijke grafrechten PDF73 KBDownload (Gemeentelijke grafrechten)
Bouwleges in de steigers PDF1,61 MBDownload (Bouwleges in de steigers)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.