Verordeningen

De gemeente kan regelingen vaststellen waaraan burgers zich dienen te houden. Dat is nodig voor een leefbare en veilige samenleving. De gemeente moet zich dan wel houden aan de Gemeentewet en andere wetten.

De gemeente heeft de bevoegdheid regels vast te stellen voor zaken die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Een voorbeeld daarvan is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), of de verordening voor de leges. Ook het Rijk heeft wetten waar in staat, dat de gemeente bevoegd is regels te stellen.

Wanneer de verordeningen niet worden nageleefd, kan de gemeente dit strafbaar stellen. Verordeningen zijn openbaar. Een ieder die dat wil, kan deze inzien.

Bekendmaking
Voordat een verordeningen in werking treedt, wordt deze bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad. U kunt online zoeken naar de publicaties in dit elektronisch gemeenteblad.

De volledige teksten van de op dit moment geldende verordeningen van de gemeente Hardenberg zijn gepubliceerd op de website overheid.nl. Gebruik onderstaande zoekmachine om te zoeken naar deze verordeningen.

Zoek naar verordeningen

(Zoek met de datum van vandaag om alleen nu geldende regelgeving te vinden.)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.