Invullen vragenlijsten

Als BeterWeter ontvangt u per e-mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt een aantal keren per jaar.

De vragenlijsten kunt u digitaal invullen. In de e-mail staat vermeld waar de enquête over gaat en hoeveel tijd het invullen in beslag neemt. Uw antwoorden worden vervolgens anoniem verwerkt. Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk.

Wij houden de vragenlijst zo kort mogelijk. Wanneer u de vragenlijst volledig heeft ingevuld, wordt deze automatisch verstuurd. Het is mogelijk het onderzoek tussentijds af te sluiten. De antwoorden die u al heeft ingevuld, worden in dat geval opgeslagen. U kunt later gewoon verder gaan waar u bent gebleven.

Resultaten
In de meeste gevallen kunt u de belangrijkste resultaten van de vragenlijsten bekijken (maximaal enkele weken nadat u de vragenlijst ingevuld heeft).