Besluit aanwijzing toezichthouders Alcoholwet gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
26-02-2024Besluit aanwijzing toezichthouders Alcoholwet gemeente Hardenberg

 

De burgemeester van de gemeente Hardenberg;

Gelet op artikel 41, lid 1 onder b van de Alcoholwet, de artikelen 3.2 en 3.3 van de Alcoholregeling en artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht,

Omdat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders belast met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Alcoholwet,

Besluit:

 

Artikel 1  

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Alcoholwet worden aangewezen:

 

  • Medewerkers van Stichting Veiligheidszorg Drenthe te Emmen, voor zover zij voldoen aan de eisen die de Alcoholregeling stelt;

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 23 februari 2024.

 

Hardenberg, 21 februari 2024.

De burgemeester,

M.W. Offinga