Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar een onbekend land Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum:
21-02-2024Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar een onbekend land Wet Basisregistratie Personen (BRP)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat voor onderstaande personen, vanuit artikel 2.22 van de Wet brp gegevens zijn opgenomen over een vertrek uit Nederland.

Uit onderzoek is gebleken dat zij niet meer op het adres wonen waarop zij in de basisregistratie personen staan ingeschreven. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, de zorgverzekering, pensioen of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

 

Het betreft de volgende personen:

Naam:

Geboortedatum:

Datum uitschrijving:

A. Camara

06-10-2002

16-01-2024

 

Bezwaarschrift

Een belanghebbende kan tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na publicatie een bezwaarschift indienen. In het bezwaarschrift vermeld u:

 • -

  Uw naam

 • -

  Uw adres

 • -

  Het onderwerp en de motivering van uw bezwaar

 • -

  De dagtekening

 • -

  Uw handtekening

Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg

 

Hardenberg, 21 februari 2024

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,