Bekendmaking (Wijziging) Subsidieregeling Sociaal Cultureel Fonds Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum:
21-02-2024Bekendmaking (Wijziging) Subsidieregeling Sociaal Cultureel Fonds Hardenberg

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 6 februari (een wijziging van) de subsidieregeling Sociaal Cultureel Fonds Hardenberg vastgesteld. Deze wijziging treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024.

 

Vanuit het Sociaal Cultureel Fonds kunnen inwoners van de gemeente met een inkomen tot 140% van de geldende bijstandsnorm een aanvraag doen voor (actieve) deelname aan, dan wel het bezoeken van activiteiten als toeschouwer en voor het hebben van abonnementen op onder andere telefoon, televisie en internet.

 

Deze wijziging is bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 14 februari 2024. Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl, onder de rubriek ‘algemeen verbindend voorschrift (verordening)’ en de naam Subsidieregeling Sociaal Cultureel Fonds Hardenberg. Na inwerkingtreding is de volledige tekst van de verordening te vinden op www.lokaleregelgeving.nl onder de naam Subsidieregeling Sociaal Cultureel Fonds Hardenberg.

 

Verder kan een papieren versie van de wijziging/verordening worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over de wijziging kunt u krijgen bij de mevrouw Lotte Holterman van de afdeling Maatschappelijk Domein.

Hardenberg, 21 februari 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

De secretaris, De burgemeester,