Het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Olsmansdijk 5 Hoogenweg'' is vastgesteld

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
21-02-2024Het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Olsmansdijk 5 Hoogenweg'' is vastgesteld

Op 6 februari 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Olsmansdijk 5 Hoogenweg'' vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft te maken met de locatie Olsmansdijk 5 in Hoogenweg. Het bestemmingsplan is bedoeld om de woonboerderij te splitsen in twee woningen en een karakteristieke schuur naast deze woonboerderij te behouden. Verder is het voornemen om alle overige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en ter compensatie een dubbele woning mogelijk te maken.

Vanaf donderdag 22 februari 2024 is het bestemmingsplan te bekijken

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden met het adres of met het identificatienummer: NL.IMRO.0160.0000BP00423-VG01.

 • 2.

  Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 14 0523.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 23 februari 2024 in beroep gaan. Vanaf deze datum is hier 6 weken de tijd voor. In beroep gaan kan niet per e-mail.

Schrijft een brief naar:

Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

In de brief schrijft u:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u uw brief schrijft;

 • 3.

  over welk besluit het gaat;

 • 4.

  waarom u het niet eens bent met het besluit; (stuur een kopie van het besluit mee)

 • 5.

  uw handtekening.

Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag ná die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt uitgesteld als bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Hardenberg, 21 februari 2024