Het wijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 217 Balkbrug'' is vastgesteld

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
21-02-2024Het wijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 217 Balkbrug'' is vastgesteld

Op 13 februari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 217 Balkbrug'' vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft te maken met Zwolseweg 217 in Balkbrug. Het wijzigingsplan is bedoeld om een opslagloods mogelijk te maken deels buiten het agrarisch bouwvlak.

Vanaf donderdag 22 februari 2024 is het wijzigingsplan te bekijken

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden met het adres of met het identificatienummer: NL.IMRO.0160.WBP00075-VG01

 • 2.

  Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 140523.

Belanghebbenden, die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen in beroep gaan

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan vanaf vrijdag 23 februari 2024. Vanaf deze datum is hier 6 weken de tijd voor. In beroep gaan kan niet per e-mail.

U schrijft een brief naar:

Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

In uw brief schrijft u:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u uw brief schrijft;

 • 3.

  over welk besluit het gaat;

 • 4.

  waarom u het niet eens bent met het besluit; (stuur een kopie van het besluit mee)

 • 5.

  uw handtekening.

Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag ná die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt uitgesteld als bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Hardenberg, 21 februari 2024