Bekendmaking Subsidieregeling scholing VE certificering gemeente Hardenberg 2024

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum:
14-02-2024Bekendmaking Subsidieregeling scholing VE certificering gemeente Hardenberg 2024

 

Het college van B&W van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 6 februari de Subsidieregeling scholing VE certificering gemeente Hardenberg 2024 vastgesteld. Deze wijziging/verordening treedt in werking op 10-02-2024.

 

De regeling biedt aan houders van een voorziening voor kinderdagopvang de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor scholing voor het behalen van een certificaat voorschoolse educatie.

 

Deze wijziging is/wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 09-02-2024.

Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl, onder de rubriek ‘algemeen verbindend voorschrift (verordening)’ en de naam ‘Subsidieregeling scholing VE certificering gemeente Hardenberg 2024’. Na inwerkingtreding is de volledige tekst van de regeling te vinden op www.lokaleregelgeving.nl onder de naam ‘Subsidieregeling scholing VE certificering gemeente Hardenberg 2024’.

 

Verder kan een papieren versie van de wijziging/verordening worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over de wijziging/verordening kunt u krijgen bij de heer/mevrouw Versteeg van de afdeling beleid Maatschappelijk Domein. U kunt ook bellen telefoon: 14 0523 (kengetal niet nodig).

Hardenberg, 14 februari 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

De secretaris, De burgemeester,