Melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Rheezerweg 73 te Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
omgevingsmelding
Publicatiedatum:
14-02-2024Melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Rheezerweg 73 te Hardenberg

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Hardenberg bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving:

 

Hardenberg

  • -

    Rheezerweg 73, voor het mobiel breken van 7000 ton steenachtig puin. Het breken vindt gedurende 5 dagen plaats in de periode van 12 februari tot 13 mei 2024.

    (zaaknummer Z2024-00000534)

     

 

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Nadere inlichtingen: 088 5525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

 

Hardenberg, 14 februari 2024

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,