Beleidsregel Draagkrachtpercentages

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
12-02-2024Beleidsregel Draagkrachtpercentages

 

Bij de bepaling van de draagkracht, wordt rekening gehouden met de kostendelersnorm.

 

De draagkracht bedraagt 35 % van het draagkrachtinkomen (zie in aanmerking te nemen inkomen en -vermogen).

 

Indien bijzondere bijstand wordt verstrekt ter voorkoming van opname in een inrichting wordt de draagkracht gesteld op 20% van het meerinkomen.

 

Indien bijzondere bijstand wordt verstrekt aan jongeren, beneden 21 jaar, die hogere noodzakelijke bestaanskosten hebben dan de voor hen geldende norm geldt een draagkrachtpercentage van 100.

 

Een draagkrachtpercentage van 100% geldt eveneens in de volgende gevallen:

  • woonkostentoeslag (zie het gemeentelijk beleid in de onderdelen Hoogte van de woonkostentoeslag (huurders) en Hoogte van de woonkostentoeslag (eigenaren) (B145 en B146));

  • Kosten beschermingsbewind, mentorschap en curatele (zie het gemeentelijk beleid in het onderdeel (richtlijn B076));

  • kosten ziektekostenverzekering (zie het gemeentelijk beleid in het onderdeel Standaard aanvullende of collectieve ziektekostenverzekering (B070)).