Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum:
09-02-2024Aanvullen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

  • 1.

    ondermandaat te verlenen aan teamleider beleid MD, met functiecode 8200 tot het nemen van besluiten op grond van Subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2024;

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

 

Hardenberg, 6 februari 2024.

De Algemeen Directeur voornoemd,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting