Het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Mercator, Kortejacht 1 Dedemsvaart” is vastgesteld

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
31-01-2024Het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Mercator, Kortejacht 1 Dedemsvaart” is vastgesteld

Op 16 januari 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Mercator, Kortejacht 1 Dedemsvaart” vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft te maken met het perceel Kortejacht 1 in Dedemsvaart. Het bestemmingsplan is bedoeld om de bedrijfsbestemming van dit perceel te wijzigen in een woonbestemming waardoor de bedrijfswoning als burgerwoning gebruikt kan worden.

Er zijn bij de vaststelling wijzigingen ten opzichte van het ontwerp gemaakt

Dit zijn de wijzigingen:

Uit de bodemonderzoeksresultaten is naar voren gekomen dat de bodem is verontreinigd met asbest en PAK's. Dit is aanleiding om extra regels op te nemen die de gezondheidsrisico's beperken. Zo is er een verbodsbepaling opgenomen om de grond te roeren. Als de vereiste sanering heeft plaatsgevonden kan met een omgevingsvergunning van dit verbod worden afgeweken.

Vanaf donderdag 1 februari 2024 is het bestemmingsplan te bekijken

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden met het adres of met het identificatienummer: NL.IMRO.0160.0000BP00415-VG01.

 • 2.

  Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 14 0523.

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u in beroep gaan

Belanghebbenden mogen dat altijd. Dan kan vanaf vrijdag 2 februari 2024. Vanaf deze datum hebt u hier 6 weken de tijd voor. In beroep gaan kan niet per e-mail.

U schrijft een brief naar:

Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

In uw brief schrijft u:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u uw brief schrijft;

 • -

  over welk besluit het gaat;

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit; (stuur een kopie van het besluit mee)

 • -

  uw handtekening.

Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag ná die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt uitgesteld als bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Hardenberg, 31 januari 2024