Uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
28-12-2023Uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maakt op grond van artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat buitenschoolse opvang (BSO) Kinderopvang De Beestenboel locatie Ons Trefpunt, Lage Landweg 2,7777RN Schuinesloot, met registratienummer LRK 161712782 uit het Landelijk Register Kinderopvang is uitgeschreven per 1 februari 2024. Dit, vanwege verhuizing van de opvang.

 

Hardenberg, 28 december 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,