Kennisgeving in gebruik geven stuk grond

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
22-11-2023Kennisgeving in gebruik geven stuk grond

 

De gemeente heeft een stuk grond in eigendom aan de M. Hzn. Trompstraat 44 in Hardenberg, kadastraal bekend als HDB02, sectie A, nummer 6166, groot ongeveer 194 vierkante meter. Deze grond wil zij in gebruik geven (met een recht van opstal) aan een partij die bij de gemeente bekend is.

 

De gemeente hanteert als uitgangspunt om gronden middels een openbare inschrijfprocedure in gebruik te geven. Een uitzondering wordt gemaakt als slechts één gegadigde in aanmerking komt voor beoogd gebruik.

 

De partij die deze grond wil gebruiken heeft het nodig voor het plaatsen van tijdelijke units. Zij heeft deze units nodig voor het uitbreiden van hun onderwijslocatie dat al gevestigd is op het naastgelegen gelegen stuk grond aan de Piet Heinstraat 1. Daarmee komt slechts één gegadigde in aanmerking voor in gebruik geven van dit perceel en is afgezien van een openbare inschrijfprocedure.

 

Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot in gebruik geven van het stuk grond aan de M. Hzn. Trompstraat 44 na afloop van een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de eerste dag van deze publicatie, als binnen die termijn geen kort geding is aangespannen.