Financieel Besluit Wmo en Jeugd Hardenberg 2023

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
20-10-2023Financieel Besluit Wmo en Jeugd Hardenberg 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg besluiten in de vergadering van (datum)

Het Financieel Besluit Wmo en Jeugd 2023 vast te stellen.

Dit besluit treedt op 1 januari 2023 in werking.

 

Hoofdstuk 1 Hoogte van vergoedingen voor bepaalde voorzieningen

Artikel 1 woonvoorzieningen

Hoogte

Heeft betrekking op artikel in Wmo-verordening 2023

Primaat van Verhuizing

€ 5.000

6.7 lid 3

Verhuizing

€ 3.000

6.7 lid 4

Bezoekbaar maken van de woning

€ 3.000

6.6 lid 5

Artikel 2 sportvoorziening

Maximale bijdrage per 3 jaar

Heeft betrekking op artikel in verordening

Sportvoorziening

€ 2.500

6.10 lid 1

Artikel 3 maximale vergoeding gebruik auto

Max.vergoeding per kalenderjaar

Heeft betrekking op artikel in verordening

Eigen auto of taxi

€ 602,--

6.8 lid 7

Hoofdstuk 2 Hoogte van de Zin tarieven maatwerkvoorzieningen

Artikel 4 Zin en pgb tarieven begeleiding groep en dagbehandeling Wmo en Jeugd

Producten Begeleiding groep en

dagbesteding

Zin- Tarief

pgb-Tarief (afgeleid van 82% Zin-Tarief)

Eenheid

Belevingsgerichte begeleiding groep volwassenen

€ 34,65

€ 28,41

Per dagdeel

Ontwikkelingsgerichte daginvulling (groep) volwassenen

€ 48,10

€ 39,44

Per dagdeel

Begeleiding groep respijtzorg jeugd

€ 56,43

€ 46,27

Per dagdeel

Ontwikkelingsgerichte begeleiding groep jeugd

€ 74,86

€ 61,39

Per dagdeel

Ambulante dagbehandeling

€ 119,82

€ 98,25

Per dagdeel

Wmo-vervoer zonder rolstoel

€ 7, 91

€7, 91(100% ZIN-tarief)

Retour per aanwezigheidsdag

Wmo-vervoer met rolstoel

€ 15,75

€ 15,75(100% ZIN-tarief)

Retour per aanwezigheidsdag

Artikel 5 Zin en pgb tarieven begeleiding individueel Jeugd * en Wmo

Producten Begeleiding en behandeling Wmo/Jeugd

Zin- Tarief

PGB-Tarief (afgeleid van 82% Zin-Tarief)

Eenheid

Begeleiding individueel stabilisatie Wmo

€ 62,60

€ 51,33

Per cliëntgebonden uur

Begeleiding individueel ontwikkelingsgericht volwassenen Wmo

€ 67,70

€ 55,51

Per cliëntgebonden uur

Begeleiding individueel ontwikkelingsgericht jeugd

€ 77,87

€ 63,85

Per cliëntgebonden uur

Basis GGZ

€ 1,84

€ 1,51

Per cliëntgebonden minuut

Specialistische GGZ

€ 2,01

€ 1,65

Per cliëntgebonden minuut

Medicatiecontrole

€ 2,01

€ 1,65

Per cliëntgebonden minuut

Jeugd en Opvoedhulp-basis

€ 84,63

€ 69,40

Per cliëntgebonden uur

Jeugd en Opvoedhulp-specialistisch

€ 96,39

€ 79,04

Per cliëntgebonden uur

Scheidingshulpverlening Jeugd

€ 96,39

€ 79,04

Per cliëntgebonden uur

 

*Regionale ingekochte jeugdproducten

De bedragen die gelden voor de regionaal ingekochte jeugdproducten, daarvoor wordt aangesloten bij de laatste versie van de Tarieventabel (2o23) van de Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland.

Artikel 6 pgb Tarieven Beschermd Wonen Wmo

Persoonsgebonden budget

Excl. Vervoer

Op basis van 355 dagen

Zzp. Excl behandeling, excl. dagbesteding

1GGZC*

2GGZC*

3GGZC

4GGZC

5GGZC

6GGZC

Pgb (niet wonend in wooninitiatief)

€16.297

€28.581

€31.677

€40.131

€43.485

€59.371

Pgb (wonend in wooninitatief)

€20.463

€32.747

€35.844

€44.297

€47.651

€63.538

Persoonsgebonden budget

Excl. Vervoer

Op basis van 355 dagen

Zzp. Excl behandeling, excl. dagbesteding

1GGZC*

2GGZC*

3GGZC

4GGZC

5GGZC

6GGZC

Pgb (niet wonend in wooninitiatief)

€26.432

€38.718

€41.813

€ 50.266

€53.621

€69.506

Pgb (wonend in wooninitatief)

€30.598

€42.883

€45.979

€54.432

€57.787

€73.673

Persoonsgebonden budget

Excl. Vervoer

Op basis van 355 dagen

Zzp. Excl behandeling, excl. dagbesteding

1GGZC*

2GGZC*

3GGZC

4GGZC

5GGZC

6GGZC

Pgb (niet wonend in wooninitiatief)

€27.642

€39.928

€43.023

€51.477

€54.832

€70.717

Pgb (wonend in wooninitatief)

€31.809

€44.094

€47.188

€55.644

€58.997

€74.884

 

* Deze toekenning wordt niet meer afgegeven vanaf 1-1-2015 in de regio IJssel-Vecht bij herindicaties

 

Maximale tarieven

Begeleiding inclusief 24/7 beschikbaarheid

€72,00

Per direct clientgebonden uur

Dagbesteding

€847,00

Per maand

Dagbesteding inclusief vervoer

€948,00

Per maand

Wooninitiatief

€ 4.163,00

Per jaar

Hoofdstuk 4 hoogte van de bijdrage

Artikel 7 tarief abonnement wmo- eigen bijdrage

Hoogte landelijk abonnementstarief wmo

maximaal € 19,00 per maand

Artikel 8 Tarieven gebruik Wmo-vervoer (artikel 8.2 Wmo-verordening 2023)

Reisafstand

basistarief

Spitstarief

0-5 kilometer

€ 1,51

€ 2,51

5-9 kilometer

€ 2,35

€ 3,92

9-12 kilometer

€ 3,20

€ 5,330

12-16 kilometer

€ 4,04

€ 6,73

16-20 kilometer

€ 4,89

€ 8,15

20-25 kilometer

€ 5,74

€ 9,57