Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg 86-88, Hardenberg” en omgevingsvergunning Gramsbergerweg 88 Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
29-03-2023Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg 86-88, Hardenberg” en omgevingsvergunning Gramsbergerweg 88 Hardenberg

Bestemmingsplan

Bij besluit van 14 maart 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg 86-88, Hardenberg” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. Het bestemmingsplan is bedoeld om het herbegrenzen van het agrarisch bouwvlak, het toekennen van een plattelandswoning (op nummer 88) en het verbouwen van de woning op nummer 88 mogelijk te maken.

Omgevingsvergunning

Bij besluit van 28 maart 2023 hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning op het perceel Gramsbergerweg 88 in Hardenberg.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vanaf donderdag 30 maart 2023 is het bestemmingsplan te bekijken

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden met het adres of met het identificatienummer: NL.IMRO.0160.0000BP00419-VG01.

 • 2.

  Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 14 0523.

Vanaf 30 maart 2023 is de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken op papier in te zien in het gemeentehuis van Hardenberg. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 140523

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u in beroep gaan

Belanghebbenden mogen dat altijd. Dan kan vanaf vrijdag 31 maart 2023. Vanaf deze datum hebt u hier 6 weken de tijd voor. In beroep gaan kan niet per e-mail.

U schrijft een brief naar:

Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

In uw brief schrijft u:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u uw brief schrijft;

 • -

  over welk besluit het gaat;

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit; (stuur een kopie van het besluit mee)

 • -

  uw handtekening.

Niet-belanghebbenden kunnen alleen in beroep gaan als zij tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Hardenberg, 29 maart 2023