Ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Kanaalweg Oost 51a Bergentheim en Rheezerveenseweg 27 Heemserveen’’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
22-03-2023Ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Kanaalweg Oost 51a Bergentheim en Rheezerveenseweg 27 Heemserveen’’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder zijn vanaf donderdag 23 maart 2023 zes weken te bekijken. Dat noemen we de inzagetermijn. De laatste dag van de termijn is woensdag 3 mei 2023. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder hebben te maken met het mogelijk maken dat een twee-onder-één-kap-woning kan worden gebouwd op de percelen gelegen tussen Kanaalweg-Oost 51 en 51b in Bergentheim. Verder regelt het bestemmingsplan de omzetting van de agrarische bedrijfsbestemming van de locatie Rheezerveenseweg 27 in Heemserveen naar een woonbestemming. Dit alles onder voorwaarden die strekken tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (sloop landschapsontsierende bebouwing en het planten van bomen).

U kunt het ontwerpbestemmingsplan op 2 manieren bekijken

  • -

    Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden met het adres of met het identificatienummer: NL.IMRO.0160.0000BP00403-OW01.

  • -

    Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 140523.

U kunt het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder op de volgende wijze bekijken

  • -

    Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 140523. U kunt ook vragen of het ontwerpbesluit naar u gemaild kan worden.

Tijdens de inzagetermijn kunt u reageren op het ontwerpplan en/of het ontwerpbesluit

U reageert door het schrijven van een zienswijze. Een zienswijze opsturen kan op 3 manieren:

Hardenberg, 22 maart 2023