Het bestemmingsplan ‘Bergentheim, woningen Cornelis Schipperplein’ is vastgesteld

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
22-03-2023Het bestemmingsplan ‘Bergentheim, woningen Cornelis Schipperplein’ is vastgesteld

Op 14 maart 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Bergentheim, woningen Cornelis Schipperplein’ vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het Cornelis Schipperplein in Bergentheim en is bedoeld om de bouw van 8 vrijstaande woningen ter vervanging van 4 woon-werkkavels mogelijk te maken.

Vanaf donderdag 23 maart 2023 is het bestemmingsplan te bekijken

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden met het adres of met het identificatienummer: NL.IMRO.0160.0000BP00406-VG01.

 • 2.

  Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 14 0523.

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u in beroep gaan

Belanghebbenden mogen dat altijd. Dan kan vanaf vrijdag 24 maart 2023. Vanaf deze datum hebt u hier 6 weken de tijd voor. In beroep gaan kan niet per e-mail.

U schrijft een brief naar:

Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

In uw brief schrijft u:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u uw brief schrijft;

 • -

  over welk besluit het gaat;

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit; (stuur een kopie van het besluit mee)

 • -

  uw handtekening.

Niet-belanghebbenden kunnen alleen in beroep gaan als zij tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag ná die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt uitgesteld als bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Hardenberg, 22 maart 2023