Het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Vilsterborg 4 Holtheme'' is gewijzigd vastgesteld

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
15-03-2023Het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Vilsterborg 4 Holtheme'' is gewijzigd vastgesteld

Op 21 februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Vilsterborg 4 Holtheme'' gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Vilsterborg 4 in Holtheme. Op deze locatie zal de bouw van een nieuwe schuurwoning mogelijk worden gemaakt ter vervanging van landschapsontsierende bebouwing.

Er zijn bij de vaststelling wijzigingen ten opzichte van het ontwerp gemaakt

Het ruimtelijk kwaliteitsplan en de verbeelding zijn aangepast, waarbij de schuurwoning en het bijgebouw iets anders gesitueerd zijn, zodanig dat het bestaande recht van overpad ongewijzigd in stand kan blijven.

Vanaf donderdag 16 maart 2023 is het bestemmingsplan te bekijken

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden met het adres of met het identificatienummer: NL.IMRO.0160.0000BP00396-VG01.

 • 2.

  Op papier in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak een afspraak met telefoonnummer 14 0523.

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u in beroep gaan

Belanghebbenden mogen dat altijd. Dan kan vanaf vrijdag 17 maart 2023. Vanaf deze datum hebt u hier 6 weken de tijd voor. In beroep gaan kan niet per e-mail.

U schrijft een brief naar:

Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

In uw brief schrijft u:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u uw brief schrijft;

 • -

  over welk besluit het gaat;

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit; (stuur een kopie van het besluit mee)

 • -

  uw handtekening.

Niet-belanghebbenden kunnen alleen in beroep gaan als zij tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag ná die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt uitgesteld als bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Hardenberg, 15 maart 2023