Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar een onbekend land Basisregistratie Personen (BRP)

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum:
08-03-2023Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar een onbekend land Basisregistratie Personen (BRP)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat voor onderstaande personen, vanuit artikel 2.22 van de Wet brp gegevens zijn opgenomen over een vertrek uit Nederland.

Uit onderzoek is gebleken dat zij niet meer op het adres wonen waarop zij in de basisregistratie personen staan ingeschreven. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, de zorgverzekering, pensioen of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

Het betreft de volgende personen:

Naam:

Geboortedatum:

Datum uitschrijving:

J. Semanda

11-12-1989

30-01-2023

H. Darghouthi

16-06-2001

31-01-2023

J.R. Freüling

15-02-1999

01-02-2023

Bezwaarschrift

Een belanghebbende kan tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na publicatie een bezwaarschift indienen. In het bezwaarschrift vermeld u:

 • -

  Uw naam

 • -

  Uw adres

 • -

  Het onderwerp en de motivering van uw bezwaar

 • -

  De dagtekening

 • -

  Uw handtekening

Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg

 

Hardenberg, 8 maart 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,