Aanwijzingsbesluit koopzondagen 2023

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
01-03-2023Aanwijzingsbesluit koopzondagen 2023

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij op 21-02-2023 hebben besloten, op grond van artikel 3a van de Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014, de volgende zondagen aan te wijzen, waarop het verbod om winkels geopend te hebben niet geldt tussen 13.00 uur en 17.00 uur:

 

- de zondagen, voor zover het betreft winkels binnen de bebouwde kom van Hardenberg;

30 April

07 Mei

14 Mei

18 Juni

23 Juli

06 Augustus

20 Augustus

26 November

10 December

17 December

 

- de zondagen, voor zover het betreft winkels binnen de bebouwde kom van Dedemsvaart;

23 april

04 juni

08 oktober

05 november

12 november

19 november

26 november

03 december

10 december

17 december

 

- de zondagen, voor zover het betreft winkels binnen de bebouwde kom van Balkbrug;

26 maart

02 april

16 april

23 april

30 april

07 mei

21 mei

11 juni

25 juni

09 juli

 

- de zondagen, voor zover het betreft winkels binnen de bebouwde kom van Slagharen;

05 Maart

02 April

07 Mei

21 Mei

04 Juni

02 Juli

03 September

01 Oktober

17 December

24 December

 

Het besluit ligt voor ieder ter inzage in het gemeentehuis te Hardenberg en is tegen betaling van de kosten in afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over het besluit kunt u krijgen bij mevrouw V. Leonhart van de afdeling Ruimtelijk Domein (telefoon: 0523-289279).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA te Hardenberg.

 

Hardenberg, 1 maart 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

secretaris, burgemeester,