Noodfonds inwoners Hardenberg 2023

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum:
08-02-2023Noodfonds inwoners Hardenberg 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg heeft in haar vergadering van 31 januari 2023 de subsidieregeling noodfonds inwoners Hardenberg 2023 vastgesteld. Deze subsidieregeling is in werking getreden op 4 februari 2023.

Deze subsidieregeling is vastgesteld ter voorkoming van uithuiszettingen en afsluitingen energie.

Deze subsidieregeling is bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 3 februari 2023.

Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. Vervolgens kunt u de daar (onder Bekendmaken verordeningen en beleidsregels) aangegeven link Naar het elektronisch gemeenteblad aanklikken.

Verder kan een papieren versie van de wijziging/verordening worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over de subsidieregeling kunt u krijgen bij mevrouw L. Holterman van de afdeling Maatschappelijk Domein (telefoon: 06 15946443).

Hardenberg 8 februari 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,