Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
omgevingsmelding
Publicatiedatum:
08-02-2023Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (ex art 10.52 van de Wet milieubeheer)

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Hardenberg

bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval:

  • 1.

    Beerzerweg 1b Mariënberg, voor het breken van circa 1800 ton steenachtig materiaal gedurende 3 dagen in de periode van 15 februari 2023 tot en met 18 februari 2023

     

    ons kenmerk: zaaknummer Z2023-00000806

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand