Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum:
18-01-2023Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Gemeente Hardenberg

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 10 januari 2023 het kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen gemeente Hardenberg vastgesteld. Deze beleidsregels treden in werking op de achtste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022

Deze beleidsregels worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 16 januari 2023.

Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. Vervolgens kunt u de daar (onder Bekendmaken van verordeningen en beleidsregels) aangegeven link Naar het elektronisch gemeenteblad aanklikken.

Verder kan een papieren versie van de beleidsregels worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over het kwijtscheldingsbeleid kunt u krijgen bij de medewerkers van team Invordering.

Hardenberg 18 januari 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,