Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp en het financieel besluit Wmo en Jeugd 2023

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum:
22-12-2022Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp en het financieel besluit Wmo en Jeugd 2023

Het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester van de gemeente Hardenberg heeft op 14 december 2022 de beleidsregels Wmo gemeente Hardenberg 2023, de beleidsregels Jeugdhulp gemeente Hardenberg 2023 en het financieel besluit Wmo en Jeugd 2023. vastgesteld. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2023.

 

Tegelijkertijd wordt het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Hardenberg 2019 ingetrokken.

 

Deze beleidsregels worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 21 december 2022.

 

Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen en beleidsregels’ aan te klikken. Vervolgens kunt u de daar (onder Bekendmaking) aangegeven link elektronisch gemeenteblad aanklikken.

 

Verder kan een papieren versie van de wijziging/beleidsregels worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar.

 

Hardenberg 22 december 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,